Umelá inteligencia dokáže predvídať vývoj na akciovom trhu

0

Výskumníci v Taliansku využili vznikajúcu vedu o konvolučných neurónových sieťach (convolutional neural network – CNN) s hĺbkovým učením s cieľom vytvoriť systém na prognózu trhu s potenciálom väčších ziskov a menších strát ako pri predchádzajúcich pokusoch o použitie metód AI na riadenie akciových portfólií. Tím z univerzity v talianskom meste Cagliari vedený profesorom Silviom Barrom uverejnil svoje zistenia v časopise IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica.

Výskumníci sa rozhodli vytvoriť stratégiu „buy and hold“ (B&H) riadenú umelou inteligenciou. Ide o systém rozhodovania o tom, či podniknúť jednu z troch možných akcií – kúpiť akcie a predať ich pred zavretím trhu, predať akcie a spätne ich kúpiť pred zavretím trhu alebo rozhodnúť sa neinvestovať do akcií v daný deň. Jadrom navrhovaného systému je automatizovaný cyklus analýzy vrstvených obrazov generovaných z aktuálnych a minulých trhových údajov.

Staršie systémy B&H zakladali svoje rozhodnutia na strojovom učení. Keďže navrhovaná sieť umožní analyzovať súčasné údaje vrstvené nad minulými údajmi, ide s prognózou trhu o krok ďalej, umožňuje totiž typ učenia, ktorý viac odráža intuíciu skúseného investora než robota. Systém spočiatku prognózoval trh s asi 50-percentnou presnosťou. Pridaním prahových kontrol sa tímu podarilo značne stabilizovať ich metódu proti tzv. náhodnosti.

„Zmiernenie náhodnosti prináša dva jednoduché, ale významné následky,“ uviedol prof. Barra. „Keď neuspejeme, máme tendenciu stratiť len veľmi málo, a keď uspejeme, máme tendenciu získať veľa.“ Podľa profesora Barru budú potrebné ďalšie zlepšenia, pretože iné metódy automatizovaného obchodovania, ktoré sa už používajú, sťažujú predvídanie trhov.

Zdroj: scitechdaily.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
umelá inteligencia AI

Pridať komentár