NICEBOY_102021 NICEBOY_102021 NICEBOY_102021

V záujme znesiteľnej budúcnosti musí 60 % ropy a plynu zostať v zemi

Bezpečnosť
1

Na dosiahnutie cieľov Parížskej dohody budú krajiny pravdepodobne musieť okrem podpory zavádzania čistej energie stanoviť aj tvrdé limity ťažby fosílnych palív. To je jeden z kľúčových bodov, novej štúdie, ktorú v časopise Nature zverejnili energetickí a klimatickí odborníci z University College London. Vedci sa rozhodli odhadnúť, koľko svetových zásob fosílnych palív musí zostať v zemi, aby sa globálne otepľovanie obmedzilo na 1,5 °C nad teploty z predindustriálneho obdobia.

Zistili, že na to, aby sme mali 50-percentnú šancu dosiahnuť tento cieľ, nemožno vyťažiť 58 % známych zásob ropy, 59 % zásob zemného plynu a 89 % zásob uhlia. To znamená, že globálna produkcia ropy a plynu musí do roku 2050 klesať každoročne v priemere o 3 %. Autori štúdie zdôraznili, že tieto čísla sú pravdepodobne podhodnotené, a to z dvoch dôvodov. Prvý súvisí s uhlíkovým rozpočtom – množstvom uhlíka, ktoré možno vypustiť, kým sa planéta neohreje o viac ako 1,5 °C.

Vzhľadom na neistotu zahrnutú do klimatického modelovania neexistuje všeobecne dohodnutý uhlíkový rozpočet, ale skôr rozpätie, ktoré podľa odhadov vedcov dáva väčšiu alebo menšiu šancu na dosiahnutie teplotných cieľov. V dokumente sa ráta s uhlíkovým rozpočtom vo výške 580 miliárd metrických ton, čo je množstvo, ktoré podľa odhadov dáva len 50 % šancu na stabilizáciu globálnej klímy na úrovni 1,5 °C nad teplotou v predindustriálnom období. Ak chceme mať vyššiu šancu udržať požadovanú teplotu, musíme udržať viac uhlíka v zemi.

Po druhé, model, ktorý autori použili, aby dospeli k svojej kvóte pre fosílne palivá, v skutočnosti umožňuje, aby svet vypustil viac ako 580 miliárd ton uhlíka a aby teplota dočasne stúpla o 1,8 °C a potom sa do konca tohto storočia ustálila na 1,5 °C. Fosílne palivá v tomto scenári úplne nezmiznú – ropa a plyn sa budú používať na výrobu chemických surovín a v letectve aj po roku 2050. Stabilizácia klímy na úrovni 1,5 °C je možná vďaka „technológiám negatívnych emisií“, ktoré odstraňujú oxid uhličitý z atmosféry a kompenzujú prekročenie emisií.

SWAN_042021

Model sa vo veľkej miere spolieha na formu negatívnych emisií, ktorá zahŕňa spaľovanie biomasy na výrobu energie a zachytávanie jej emisií, čo je proces známy aj ako bioenergia so zachytávaním uhlíka. V modeli však nie sú zahrnuté mnohé veci, ktoré by mohli obmedziť životaschopnosť tejto technológie na zmierňovanie zmeny klímy, ako je napr. konkurencia s potravinami, konkurencia s ekosystémami, potreba splniť ciele v oblasti biodiverzity a pod.

Keby autori z rovnice vylúčili možnosť výrazného rozšírenia bioenergie so zachytávaním uhlíka, ich odhady zásob fosílnych palív, ktoré sa musia ponechať v zemi, by sa zvýšili. No ani zmena predpokladov v štúdii by nezmenila jej základný záver: Ak chceme dosiahnuť cieľ 1,5 °C, viac ako polovicu svetových zásob fosílnych palív nemožno vyťažiť. Existujú tu však regionálne rozdiely, niektoré oblasti si vyžadujú väčší podiel nevyužitých zásob.

Napríklad Kanada a Stredná a Južná Amerika, kde je ťažba ropy nákladná a náročná na emisie oxidu uhličitého, by museli ponechať 83 %, resp. 73 % svojich zásob ropy v zemi, zatiaľ čo Spojené štáty by museli ponechať nevyťažených len 31 % svojich zásob ropy. Tieto výsledky však vychádzajú z idealizovaného sveta bez politiky. V reálnom svete napríklad Kanada dotuje ťažbu ropy, ktorá sa má do roku 2040 zvýšiť o 20 %. Toto odvetvie je kľúčovým zdrojom pracovných miest a príjmov pre miestne ekonomiky.

Svet teda nesmeruje k dosiahnutiu zníženia produkcie v súlade s touto analýzou. Investori by si mali uvedomiť, že ďalšie investície do ťažby fosílnych palív nielenže nie sú v súlade s Parížskou dohodou, ale budú aj čoraz rizikovejšie, pretože krajiny sa začnú vážnejšie zaoberať zmenou klímy a prijmú politiky, ktoré znížia dopyt.

Zdroj: grist.org.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

To je reakcia na: V záujme znesiteľnej budúcnosti musí 60 % ropy a plynu zostať v zemi

21.9.2021 12:09
Ropa a plyn musia ostať v zemi ale nie pre klimatickú zmenu, ale pre budúce generácie Pánov Zeme.
Kto tu teda naozaj vládne kto to tu naozaj vlastní? Prečo sa "daň z nehnuteľností" nevolá "poplatok za prenájom nehnuteľností"?
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať