SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Video: EndeavorRX. Pvá videohra, ktorá sa bude predpisovať ako liek pre deti s ADHD

0
Videohra EndeavorRX spoločnosti Akili Interactive sa môže dostať do histórie. Je to totiž prvá videohra, ktorá sa môže predávať a predpisovať ako liek. Americký úrad FDA (Food and Drug Administration) povolil predpisovať hru pre iPhone a iPad deťom vo veku od 8 do 12 rokov s poruchou pozornosti a hyperaktvitou, označovanou skratkou ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Počas siedmich rokov klinických štúdií s viac ako 600 deťmi sa zistilo, že po 25-minútovom hraní hry päť dní v týždni počas štyroch týždňov jedna tretina liečených detí „už nemala merateľný deficit pozornosti aspoň pri jednom meraní objektívnej pozornosti“. „Zlepšenie porúch ADHD po mesiaci liečby Endeavexom sa udržalo až mesiac,“ uvádza spoločnosť, pričom najbežnejšími vedľajšími účinkami sú frustrácia a bolesti hlavy, ktoré sú zdanlivo mierne v porovnaní s liečbou tradičnými liekmi.