CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Konferencia škôl zapojených do programu sieťových akadémií v Slovenskej a Českej republike

Tlačové správy
0

Digitálna transformácia - obrovská príležitosť pre uplatnenie sa absolventov v podmienkach digitálneho trhu práce 

Online komunikácia a kolaborácia, problematika zamestnanosti a budúcnosti vzdelávania boli  hlavnými témami tohtoročného už 19. ročníka konferencie slovenských a českých škôl, ktoré sú zapojené do najväčšej globálnej vzdelávacej iniciatívy v oblasti odborného vzdelávania – Sieťového akademického programu Cisco. Konferencia priniesla učiteľom stredných a vysokých škôl množstvo informácií o novinkách v sieťovom akademickom programe.

„Digitalizácia je kľúčová. A ja som rád, že vďaka programu sieťových akadémií tu už 20 rokov rastú a sú experti v tejto oblasti. Urobím všetko preto, aby sa toto podujatie rozvíjalo i naďalej,“  uviedol v úvode konferencie  Ján Kyselovič, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR).

Požiadavky IKT priemyslu na naše školy budú stále vyššie vzhľadom na nastupujúce trendy - Digitálna transformácia firiem, Internet vecí, Priemysel 4.0, kybernetická bezpečnosť..., ktoré zasiahnu do všetkých odvetví priemyslu a budú vyžadovať ďalších špecialistov a analytikov. Ukázať možnosti rozšírenia znalostí a zručností pedagógov v modernej pedagogike a špeciálne v technických a IT predmetoch, a tak zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium techniky, vedy, matematiky a neskôr IT odborov, bolo cieľom  programu konferencie. Takmer 100 účastníkov on-line konferencie zo Slovenskej a Českej republík si mali možnosť vymieňať  informácie a skúsenosti s odborníkmi z praxe, oboznámiť sa so zmenami vo vzdelávacom obsahu, s novými plánmi rozvoja Sieťového akademického programu, či získať informácie o dostupných riešeniach pre oblasť Internetu vecí, ktoré je možné využiť vo výučbe.

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu spojenú so šírením koronavírusu sa tento ročník konferencie konal 19.6.2020 online s využitím videokonferenčného systému Webex a Národnej teleprezentačnej infraštruktúry. 

Počas konferencie v priestoroch CVTI SR v Bratislave, v ktorých bol aj jeden zo vstupných komunikačných bodov on-line konferencie,  boli v úvodnej časti konferencie slávnostne vyhlásené aj výsledky a odovzdané ceny víťazom celoslovenského kola súťaže  Networking Academy Games (NAG 2020), ktorá sa tento rok konala už po pätnásty krát (ale v tomto roku tiež mimoriadne v on-line prostredí). Cieľom súťaže je  podporiť tých najlepších študentov stredných či vysokých škôl v  oblasti sieťových technológií. 

„Slovensko patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií.  Vzdelávací systém na báze programu Sieťových akadémií v SR je schopný ročne  pripraviť viac ako 400 sieťových odborníkov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA. V súčasnosti v rámci  programu sieťových akadémií študuje v SR viac ako 5 000 študentov“  konkretizuje  František  Jakab z Akademického podporného centra programu a riaditeľ Univerzitného  vedeckého  parku  TECHNICOM , Technickej univerzity v Košiciach.

Výročná konferencia programu NetAcad a súťaž NAG 2020 sa uskutočnili aj vďaka partnerskej podpore: Generálneho partnera súťaže ALEF Distribution SK, partnerov AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o., T-Systems Slovakia, s.r.o., NTT Slovakia s.r.o., Košice IT Valley a mediálnemu partnerovi NEXTECH.

Sieťový akademický program Cisco, je dnes najväčší a najkomplexnejší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania. V roku 2001 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po prvý krát podpísalo so spoločnosťou Cisco Systems Memorandum o spolupráci (MoU) a vytvorilo medzinárodne uznávaný model strategického partnerstva verejnej a privátnych inštitúcií. V rámci tohto partnerstva bola v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva vybudovaná dobre fungujúcu sieť takmer 80 špičkových vzdelávacích inštitúcií po celom Slovensku, a do programu bolo doposiaľ zapojených takmer 60 000 študentov stredných a vysokých škôl. 

Úspešne bolo zrealizované prepojenie stredných a vysokých škôl pri príprave odborníkov v oblasti IT na báze medzinárodne uznávaných priemyselných certifikátov. Táto viac ako 20 rokov trvajúca úspešná spolupráca bola v roku 2019 už po tretíkrát potvrdená formou obnovenia MoU medzi MŠVVŠ a Cisco Systems, čo otvára nové príležitosti pre ďalší rozvoj vzdelávacieho systému.

Konferencia a súťaž NAG 2020 sú organizovaná v rámci národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE. Viac informácií o programe konferencie, videozáznam priebehu konferencie, a o samotnom programe Sieťových akadémií v Slovenskej republike najdete na www.netacad.sk.

Zobrazit Galériu

University Science Park TECHNICOM

Všetky autorove články
súťaž vzdelavanie

Pridať komentár