SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Vyskúšajte si svoju IT zručnosť v IT Fitness teste

0

Už po šiestykrát budú mať Slováci možnosť overiť si svoje počítačové zručnosti, vedomosti o internete a sociálnych sieťach či online marketingu v IT Fitness teste. Test je zameraný na zistenie úrovne základných a pokročilejších znalostí v oblasti IT, kompetencií v oblasti vytvárania a prezentovania informácií (kancelársky softvér, internet), ako aj praktických zručností pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií (zdroje, hľadanie a triedenie, komunikácia). Testovanie pozostáva z 30 otázok z týchto IT oblastí: internet, bezpečnosť a počítačové systémy, kolaboratívne nástroje a sociálne siete, kancelárske nástroje, komplexné úlohy a online marketing. K dispozícii sú dve verzie testu – jedna pre základné školy a druhá – náročnejšia verzia pre  študentov stredných a vysokých škôl. Po  absolvovaní testu získa každý účastník certifikát, ktorý môže priložiť k svojmu CV pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Na tlačovej konferencii prezentovali ciele IT fitness testu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini,  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek a prezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

Testovanie bude prebiehať v dvoch fázach. Od začiatku apríla do konca júna 2017 sa môžete otestovať na webe www.itfitnesstest.sk, pričom v tejto oficiálnej fáze nie sú k dispozícii správne odpovede, ani mobilné aplikácie v ktorých by sa dali odpovede „natrénovať“. Nie je náhoda, že táto fáza časovo korešponduje so školským rokom, učitelia môžu test zadať žiakom na hodinách informatiky a získať tak komplexné informácie o úrovni IT vedomostí a zručností svojich žiakov.

Zámery a ciele projektu vysvetľuje prezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský

Niektorí čitatelia si možno logicky položia otázku, ako by v IT Fitness teste obstáli redaktori PC REVUE. Odpoveď že výborne, by bola síce správna, ale nekorektná. V redakcii sme totiž ako partner projektu pripomienkovali otázky pre obidva testy, takže poznáme odpovede a autor článku vyvíja aplikáciu IT Fitness test pre Windows.   

Peter Pellgrini zdôraznil aj požiadavkám praxe nevyhovujúcu štruktúru absolventov: „Na Slovensku máme niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí sa zmýlili pri výbere vysokej školy, vyštudovali odbor, v ktorom nenájdu uplatnenie, takže ďalšie vzdelávanie a rekvalifikáciu musíme zamerať aj na ľudí s VŠ vzdelaním napríklad v odbore sociálnej práce, či masmediálnej komunikácie. Títo absolventi sedia dnes na recepcii nejakého hotela a zaberajú miesto ľuďom so stredoškolským vzdelaním, ktoré na danú prácu postačuje“ Najzaujímavejšie myšlienky z Pellegriniho vystúpenia sú zhrnuté  na našom videu

„Využívanie moderných technológií je dnes už nevyhnutnosťou. Pokrok napreduje míľovými krokmi a ak s ním chceme držať krok, musíme sa učiť nové a nové veci. Kto sa nepozerá do budúcnosti, riskuje, že nebude jej súčasťou. Slovensko sa preto musí zamerať na rozvíjanie digitálnych zručností svojich občanov. IT Fitness test preto vítam a vnímam ako možnosť pre všetkých ľudí, zistiť svoju úroveň a nájsť smer svojho zlepšovania sa v oblasti informačných technológií. A v tejto snahe ich musíme podporovať,“ zdôraznil  Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.


Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

Zámer realizovať testovanie IT zručností v Slovenskej republike – IT Fitness test – vznikol ešte v roku 2009 ako súčasť iniciatívy Európskej komisie Týždeň IT zručností (eSkills Week). IT Fitness test sa stal jednou z najúspešnejších aktivít kampane Európskej komisie vôbec, pričom na Slovensku sa do testovania zapojilo doteraz vyše 120 tisíc účastníkov. Jeho popularita stále narastá, o čom svedčí aj fakt, že len v minulom ročníku ho absolvovalo 21 500 účastníkov, z čoho takmer 3 000 bolo študentov od 7 do 16 rokov (s priemernou úspešnosťou 41,27 %). Zvyšok predstavoval osoby staršie ako 16 rokov (s priemernou úspešnosťou 45,79 %). Aktuálne testovanie je súčasťou kampane Európskej komisie Digital Skills and Jobs, ktorú na Slovensku koordinuje Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania.

„Digitálne zručnosti sú v súčasnosti rovnako dôležité ako vedieť čítať, písať či počítať. Dnes už polovica všetkých zamestnancov v EÚ sedí za počítačom a takmer 90 % všetkých pracovných miest si vyžaduje aspoň základný stupeň digitálnych zručností. Na zmeranie svojich reálnych IT vedomostí Slovákom každoročne pomáha IT Fitness test. Verím, že test podnieti mnohých ľudí prehĺbiť si svoje IT zručnosti a tiež povzbudí mladých ľudí, aby si vybrali štúdium v tejto oblasti," povedal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR. 


Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR. 

Práve školy a mladí ľudia sú tou skupinou, pre ktoré je test primárne určený. Je dôležité, aby si deti a mládež už v rannom veku osvojili aspoň základné IT zručnosti. Digitálne zručnosti by sa mali stať súčasťou vzdelávacieho procesu nielen v kontexte prípravy na budúce povolania, ale aj s ohľadom na bezpečnostné riziká a hrozby, ktorým sú vystavené mladšie generácie. „Oceňujem, že počet účastníkov zapojených do tohto testovania každoročne narastá. Žijeme v dobe, v ktorej sú IT zručnosti nevyhnutné a vyžadované. Preto napríklad aj práve v týchto dňoch, kedy sa konajú zápisy prvákov na základné školy, by mali rodičia pri výbere školy pre svoje dieťa zvažovať aj to, od ktorého ročníka majú deti informatiku či aké je počítačové vybavenie školy,“ povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.

„Test bol zostavený tak, aby úlohy testovali najmä zručnosti, špecifické predmetové kompetencie, ale aj niektoré kľúčové kompetencie v oblasti IT. Žiaci základných škôl si napr. v teste môžu overiť, či ich IT zručnosti sú dostatočné pre štúdium na strednej škole,“ povedal doc. František Jakab, „duchovný otec“ konceptu IT Fitness testu a vedúci tímu odborníkov z akademickej a priemyselnej sféry, ktorý pripravoval otázky testu.

„Druhá verzia testu pre stredné a vysoké školy overí zručnosti, ktoré sú zamerané na pokročilejšie znalosti a kompetencie IT gramotnosti. Počítačová gramotnosť je v súčasnosti dôležitou konkurenčnou výhodou na trhu práce. Tento test dá absolventovi školy jasnú predstavu o tom, či zvláda prácu s počítačom a internetom na úrovni, ktorú dnes bežne požadujú zamestnávatelia. Po prvýkrát má učiteľ možnosť riadiť testovanie študentov vo svojej triede, a tak využiť výsledky testovania aj vo vzdelávacom procese. Očakávame, že možnosť absolvovať test využije v tomto ročníku čo najväčší počet škôl, ktoré tak budú môcť medzi sebou aj súťažiť a porovnávať vedomosti,“ dodal F. Jakab.


Doc. František Jakab, spolutvorca a koordinátor testu pre vysoké školy

Test môže samozrejme pomôcť aj pracujúcim alebo nezamestnaným pri identifikácií oblastí, v ktorých potrebujú svoje IT zručnosti zlepšiť. Po absolvovaní testu dostanú všetci účastníci certifikát, ktorý okrem dosiahnutého skóre obsahuje aj odporúčania, v čom sa zlepšiť. Z výsledkov testovania bude spracovaná štúdia, ktorá bude slúžiť aj na nastavenie vzdelávania v tejto oblasti na Slovensku.

Projekt IT Fitness test bol ocenený v roku 2014 Európskou komisiou za komplexný a inovatívny prístup k problematike zvyšovania digitálnej gramotnosti mladých ľudí v Európe.

Digitálna garáž súčasťou IT Fitness testu 2017

V 6. ročníku bol obsah IT Fitness testu doplnený o oblasť webového resp. online marketingu vďaka spolupráci s rozsiahlou vzdelávacou platformou Digitálna garáž, ktorú na Slovensku a v ďalších krajinách Európy realizuje spoločnosť Google. Táto bezplatná online platforma pomáha rozvíjať digitálne zručnosti a je dostupná pre všetkých bez ohľadu na úroveň znalostí alebo profesiu. Kurzy sú určené začínajúcim, ale aj pokročilým používateľom internetových nástrojov a úroveň náročnosti sa prispôsobí každému účastníkovi. Platforma obsahuje 89 jednoduchých vzdelávacích videí a kvízov usporiadaných do 23 tém, ktoré pomôžu záujemcom zorientovať sa v digitálnom svete.


Rasťo Kulich, country manažér Google Slovensko sa účastníkom tlačovej konferencie prihovoril cez videoprenos

„Oblasť vzdelávania je jednou z prioritných oblastí Googlu. Minulý rok v rámci celoeurópskej iniciatívy spustil na Slovensku svoj zatiaľ najväčší vzdelávací projekt Digitálna garáž, v ktorom sa doteraz vyškolilo takmer 20-tisíc ľudí,“ vyjadril sa Rasťo Kulich, country manažér Google Slovensko. „Spolupráca s IT Asociáciou Slovenska a projektom IT Fitness Test bola prirodzenou voľbou, keďže nám ide o spoločný cieľ. Svojím zameraním testuje digitálne zručnosti predovšetkým mladých ľudí a študentov, oddnes obohatené aj o znalosti digitálneho marketingu,“

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
IT Fitness test

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať