PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Vytvorte si digitálny model bytu, kancelárie alebo kaviarne iba pomocou smartfónu

0

Kalifornská softvérová spoločnosť Matterport, ktorá vyrába aj fotoaparáty, sa špecializuje na zachytávanie 3D údajov a obsahu. Uviedla už fotoaparát Pro2 s presnosťou merania rozmerov do 1 %, schopný snímať v rozlíšení 134 megapixelov. Až doposiaľ bola táto technológia prístupná len profesionálom, ktorí majú potrebnú výbavu pre fotoaparát a softvér na 3D renderovanie.

Teraz je tu však bezplatná aplikácia Matterport Capture pre iOS, ktorá umožňuje všetkým s potrebnou úrovňou fotografických zručností ľahko snímať, komprimovať a zdieľať 3D klony akéhokoľvek priestoru. Po otvorení aplikácie sa zobrazí výzva na prihlásenie. Používatelia sa musia zaregistrovať v databáze Matterport, aby mohli pristupovať k systému, ale prihlásenie slúži aj ako hub pre uložené projekty. Po dokončení tohto procesu sa dostávajú do fázy tvorby.

Stlačením značky v pravom dolnom rohu sa aktivuje nový projekt. Potom bude používateľ požiadaný o zadanie (voliteľných) informácií, ako je adresa, názov exponátu, opis a akýkoľvek interný identifikátor. Potom sa už otvorí jeho fotoaparát. Aplikácia prevedie používateľov celým procesom a umiestňuje značky do zorného poľa na sledovanie miestnosti rovnako ako pri zhotovovaní panoramatickej fotografie na iPhone.

Po dokončení je záber uložený v aplikácii a je k dispozícii na preskúmanie, nahratie, úpravu alebo úplné prepracovanie. Najlepšie výsledky sa dosahujú pomocou monopodu alebo statívu a v priestore so správnym osvetlením. No aj najhoršie obrázky nasnímané na iPhone znamenajú prelom v tomto odvetví.

Aplikácia ponúka bežným používateľom možnosť na veľmi komplexné 3D skenovanie prostredia. Na smartfóne, ktorý má detekciu hĺbky a LIDAR, síce nezískate rovnakú vernosť ako na fotoaparáte, ale pri malom priestore (izba, byt) je kvalita dosť dobrá.

Aplikácia Matterport Capture môže byť užitočným nástrojom na rôzne profesionálne úkony - od dokumentácie práce interiérových dizajnérov až po vytvorenie galérie s umeleckými maľbami. Používatelia môžu pretvoriť fyzický priestor v digitálnom svete. V rámci skenovania môžu priraďovať značky položkám v miestnosti, merací nástroj umožňuje zaznamenávať rozmery kusov nábytku alebo dverí v 3D modele. Možnosti sú nekonečné.

Zdroj: coolhunting.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
Digital smartfon model app aplikácia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať