ACER_032021 ACER_032021 ACER_032021 Advertisement

Seriál: Programujeme pre Windows

0

Späť na úvod >> Späť na seriál

Náš seriál vás uvedie do problematiky vývoja aplikácií pre aktuálne najpopulárnejšiu mobilnú platformu Android. Zboríme tu mýtus o zložitosti vývoja mobilných aplikácií a nárokoch na vybavenie na túto činnosť. Prvé pokusy s vývojom mobilných aplikácií nevyžadujú žiadne investície, pretože vďaka emulátorom dokážeme vyvíjať aplikácie aj bez toho, aby ste mali príslušné zariadenie fyzicky k dispozícii. Seriál osloví aj migrujúcich vývojárov, ktorí chcú svoju úspešnú aplikáciu vytvorenú pre PC alebo inú mobilnú platformu sprístupniť aj miliónom používateľov zariadení s Androidom.

Na vývoj aplikácií sa využíva hlavne populárny programovací jazyk Java a open source vývojové prostredie Eclipse, doplnené o Android SDK. Alternatívou je Android Studio, ktoré však súčasnosti je k dispozícii len vo verzii Early Access Preview. Vývoj aplikácií pre Android možno realizovať na platforme Windows, Linux aj OS X. Vstupný bod k získaniu vývojárskych nástrojov, návodov a príkladov je http://developer.android.com.

Inštalácia programovacieho jazyka Java

Programovací jazyk Java, konkrétne Java Development Kit, stiahnete pre platformy Windows a Linux z webu Oracle. Pre platformu OS X stiahnete Javu zo stránok spoločnosti Apple. Platforma Java bola produktom spoločnosti Sun, ktorú aj so všetkými produktmi a riešeniami získala spoločnosť Oracle. Tá Javu momentálne spravuje. Inštalačné súbory JDK nájdete pomocou vyhľadávača, do ktorého zadáte frázu „Java JDK“. V čase tvorby článku bola k dispozícii verzia Java 8. Android SDK však v aktuálnej verzii dokázal pracovať len so staršou verziou JDK7. Podľa verzie operačného systému, ktorý máte na vývojárskom počítači, si nainštalujte 32- alebo 64-bitovú verziu Java Development Kitu.

Inštalácia a konfigurácia Android SDK

Vývojársky balík Android SDK je k dispozícii zadarmo na http://developer.android.com/sdk. Stiahnite súbor s názvom adt-bundle-<os_platforma-datum>.zip.

Android SDK netreba inštalovať, no aby ste mohli začať vyvíjať aplikácie, musíte ho rozbaliť a hlavne nakonfigurovať. Konfigurácia je jednoduchšia, než sa na prvý pohľad zdá, no musíte dodržať postup. Nami opisovaný postup platí pre operačný systém Windows 8, ale úplne rovnako môžete postupovať aj v staršej verzii Windows 7.

Zložky z archívu rozbaľte do vhodnej lokality. Odporúčame vytvoriť zložku s výstižným názvom, napríklad Android, Vývoj a podobne. V zložke eclipse spustite aplikáciu eclipse.exe. Aktivujte v menu položku Help – Install Nev Software. V inštalačnom dialógu aktivujte tlačidlo Add a pridajte nový zdroj zásuvných modulov https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/. Zdroj modulov nazvite napríklad Android. Pridajú sa moduly Android Developers Tools (ADT).

Inštalácia zásuvných modulov Android Developers Tools (ADT)

V zozname modulov pribudnú dve položky: Developer Tools a NDK Plugins. Obidve zaškrtnite a stlačte tlačidlo Next. Dokončite inštaláciu modulov. Po ukončení inštalácie modulov treba ukončiť aplikáciu Eclipse a znovu ju spustiť. V nami inštalovanej verzii stačilo súhlasiť s ponukou na reštartovanie a vývojové prostredie sa automaticky ukončilo a znovu spustilo.

Po nainštalovaní Android Developers Tools (ADT) musíte do vývojového prostredia Eclipse nakonfigurovať prepojenie na Android SDK. Tým sa prepoja moduly ADT nainštalované v predchádzajúcich krokoch s SDK. Spustite Android SDK Manager. Môžete ho spustiť priamo z Eclipse pomocou ikony toolbaru (ikona so symbolom zelenej šípky smerujúcej nadol).

Spustenie aplikácie Android SDK Manager priamo z prostredia Eclipse

V aplikácii Android SDK Manager označte položky, ktoré chcete inštalovať. Označte zložky Tools, Extras a všetky verzie Androidu počnúc verziou 2.2. Tak pokryjete najširšie spektrum momentálne dostupných zariadení. Smartfóny nemajú dlhú životnosť, takže prístrojov s kedysi veľmi rozšírenou verziou 2.2 bude stále menej a menej. V horizonte dvoch rokov budú prevládať smartfóny a tablety s verziou 4.0 a vyššou.

Inštalácia balíčkov v aplikácii Android SDK Manager

V nasledujúcom dialógu musíte postupne akceptovať licencie všetkých balíčkov, ktoré plánujete inštalovať.

Vytvorenie emulátora

Zdalo by sa, že ak máte k dispozícii jeden moderný smartfón a jeden tablet s Androidom, dokážete pokryť návrh, testovanie a ladenie aplikácií. Opak je pravda. Výhoda a zároveň nevýhoda Androidu je variabilita rôznych zariadení s rôznymi verziami a rôznym rozlíšením displeja. Neodmysliteľná pomôcka vývojára je preto emulátor, na ktorom možno otestovať aplikáciu vo viacerých verziách operačného systému Android a na obrazovkách s rôznym rozlíšením.

V aplikácii Android SDK Manager v menu Tools aktivujte menu Manage AVDs. Skratka AVD znamená Android Virtual Devices. Zobrazí sa okno aplikácie Android Virtual Device Manager. Prepnite sa do záložky Virtual Devices a nainštalujte si emulátor pre príslušnú verziu Androidu. Vyberte si verziu, ktorou disponuje vaše mobilné zariadenie, prípadne zariadenie, pre ktoré je aplikácia určená.

Na účely seriálu si vytvorte dva emulátory, obidva pre verziu Android 4.2.2 (API Level 17, prípadne môžete skúsiť emulátor najnovšej verzie Android 4.4). Jeden bude emulovať smartfón s uhlopriečkou 4 palce a rozlíšením 480 × 800 a druhý bude emulovať tablet takisto s Androidom 4.2.2, no s uhlopriečkou 10 palcov a vyšším rozlíšením.

Vytvorenie emulátora pre platformu Android 4.2.2

Vytvorený emulátor môžete spustiť priamo z dialógu Android Virtual Device Manager tlačidlom Start. Prvé spustenie emulátora trvá trochu dlhšie, ale pri ďalších spusteniach je už čas nábehu primeraný.
Z dôvodu kompatibility vyberte najnižšiu predpokladanú verziu systému. Takéto aplikácie budú na vyšších verziách fungovať bez problémov, opačne to však neplatí.

Spustenie emulátora pre platformu Android 4.2.2

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
vývoj Android seriál 1.cast

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať