SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Vzdelávanie v Japonsku: Jedno zariadenie na študenta a individuálne optimalizovaný prístup

0
Ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu Japonska spustilo v roku 2018 projekt Inovácie vo vzdelávaní s cieľom ukázať nový spôsob vzdelávania s využitím edukačných technológií. Projekt sa v základnom a strednom vzdelávaní riadil zásadou Jedno zariadenie na študenta a nová vzdelávacia infraštruktúra sa blíži k dokončeniu. To viedlo k dramatickému nárastu využívania edukačných technológií vo verejnom vzdelávaní, čím sa rozšírili možnosti v oblasti vyučovania. Mimoriadny význam majú v projekte dve slovné spojenia: individuálne optimalizované vzdelávanie a vzdelávanie založené na STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Individuálne optimalizované vzdelávanie umožňuje každému dieťaťu učiť sa samostatne vlastným tempom, pričom obsah je optimalizovaný pre každé dieťa bez toho, aby bol nevyhnutne vymedzený miestom, vekom, časom alebo inými faktormi. Vzdelávanie založené na STEAM je cyklický proces učenia sa spájajúci získavanie interdisciplinárnych vedomostí a o ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať