PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

WARP pohon bližšie k realite

0
V roku 1994 fyzik Miguel Alcubierre navrhol radikálnu technológiu, ktorá by umožnila cestovať rýchlejšie ako svetlo. Ide o warp pohon, hypotetický spôsob, ako obísť ultimátny rýchlostný limit vesmíru ohnutím štruktúry reality. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Bol to zaujímavý nápad, ale Alcubierrov návrh obsahoval problémy, ktoré sa zdali neprekonateľné. Nedávny dokument amerických fyzikov Alexeyho Bobricka a Gianniho Martireho vyriešil mnoho z týchto problémov a vyvolal veľký rozruch. Bobrickovi a Martiremu sa podarilo podstatne demystifikovať warp technológiu, no ich práca naznačuje, že cestovanie rýchlejšie ako svetlo zostane pre bytosti ako my mimo dosahu. Aspoň zatiaľ. Ibaže warp technológia môže nájsť uplatnenie aj mimo kozmických letov. Celý príbeh warp pohonu sa začína Einsteinovou všeobecnou teóriou relativity. Rovnice všeobecnej relativity zachytávajú spôsob, ako sa časopriestor (samotná štruktúra reality) ohýba v reakcii na prítomnosť hmoty a energie, čo zase vysvetľuj ...

thenextweb.com

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať