SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

AI odštartovala novú éru kybernetickej bezpečnosti

Bezpečnosť
0

Príchod nových technológií zakaždým vyvolá nové kolo pretekov medzi kriminálnikmi pôsobiacimi v kybernetickom priestore a špecialistami v oblasti IT bezpečnosti. Výnimkou, samozrejme, nie je ani masívny nástup umelej inteligencie. Kriminálnici sa snažia využiť AI napríklad na automatizovanie modifikácie škodlivého kódu, aby sa sťažilo jeho odhalenie. AI je však zároveň účinným pomocníkom pri vývoji antimalvérových riešení, ktoré musia predstihovať útočníkov. Integrácia AI je kľúčovým pilierom novej éry kybernetickej bezpečnosti.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Aby sa firmy vyhli dôsledkom potenciálnych kybernetických útokov, už dávno nevystačia s klasickým antivírusovým softvérom. Musia budovať sofistikovanú obrannú líniu, ktorá zahŕňa komplexnú sieť moderných nástrojov, ktoré čoraz v širšej miere využívajú AI a strojové učenie. Obranná línia je tvorená vzájomne prepojenými obrannými systémami – od tradičných antimalvérových riešení až po najmodernejšie technológie, ako je antivírus novej generácie (NGAV), rozšírená detekcia a reakcia (XDR) a umelá inteligencia (AI).

Intenzívnym vývojom prechádzajú všetky vrstvy architektúry kybernetickej ochrany počnúc detekciou, ktorá čoraz viac využíva pokročilé metódy behaviorálnej analýzy. Pri klasických riešeniach prvú líniu obrany poskytovali metódy založené na signatúrach. Porovnávali známe odtlačky malvéru so súbormi s cieľom identifikovať hrozby. Tento postup prestal byť účinný, keď kyberzločinci vyvinuli polymorfný a metamorfný malvér, ktorý dokáže zmeniť svoj kód tak, aby sa vyhol detekcii. Účinnejšia je heuristická analýza a analýza správania, teda metodiky, ktoré analyzujú správanie programov s cieľom identifikovať podozrivé aktivity naznačujúce škodlivý softvér, ako sú neoprávnené zmeny systému alebo nezvyčajná sieťová aktivita. Tento posun od statického prístupu založeného na signatúrach k dynamickej stratégii zameranej na správanie znamenal významný pokrok v možnostiach detekcie malvéru.

Antivírusové systémy novej generácie (NGAV) vznikli ako reakcia na vyvíjajúce sa prostredie hrozieb s využitím kombinácie tradičných techník a pokročilých technológií, ako je strojové učenie a analýza správania. Riešenia NGAV presahujú rámec jednoduchého porovnávania signatúr a ponúkajú komplexnú ochranu pred širokou škálou kybernetických hrozieb vrátane útokov nultého dňa a sofistikovaných kampaní.

Dobrý príklad je integrácia umelej inteligencie s riešeniami XDR (Extended Detection and Response). Riešenia XDR na rozšírenú detekciu a reakciu na hrozby a útoky sú ďalším vývojovým stupňom riešení na detekciu útokov na koncové zariadenia a následnú reakciu (EDR – Endpoint Detection and Response), aby firmy dokázali v reál­nom čase odhaliť sofistikované hrozby a adekvátne na ne reagovať. Riešenia XDR využívajú údaje z informačných kanálov mimo koncových zariadení. Riešenia XDR, ktoré dopĺňajú NGAV, ponúkajú zastrešujúci rámec, ktorý integruje údaje z rôznych bezpečnostných vrstiev – koncových bodov, sietí, serverov či cloudových služieb. Holistický prístup XDR umožňuje diferencovanejšie chápanie modelov hrozieb, uľahčuje odhaľovanie komplexných, viacstupňových útokov tým, že koreluje rôznorodé dáta a odhaľuje celý rozsah útoku, čím umožňuje koordinovanejšiu a účinnejšiu reakciu.

Umelá inteligencia je veľmi účinný nástroj ochrany pred ransomvérom, ktorý zostáva jednou z najvýznamnejších hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Inovatívne nástroje na báze AI umožňujú predvídanie, odhaľovanie a reakciu na útoky ransomvéru skôr, ako stihnú napáchať škody. Tieto systémy analyzujú rozsiahle súbory údajov s cieľom identifikovať podprahové vzorce a anomálie, ktoré môžu uniknúť klasickému softvéru, čo umožňuje preventívne zasiahnuť proti potenciálnym ransomvérovým hrozbám. Strojové učenie umožňuje, aby sa tieto systémy postupne prispôsobili novým taktikám ransomvéru. Algoritmy ML dokážu identifikovať typické vzorce správania ransomvéru, ako je rýchle šifrovanie súborov alebo pokusy o pripojenie k známym serverom na riadenie a kontrolu ransomvéru. V kombinácii s komplexnou viditeľnosťou XDR v celej sieti táto schopnosť zabezpečuje, že aj tie najsofistikovanejšie útoky ransomvéru možno identifikovať a neutralizovať v ranom štádiu.

Boj proti škodlivému kódu sa nevedie na jednom fronte, ale prostredníctvom hlboko prepojenej siete technológií a stratégií. Synergia medzi NGAV, XDR a AI stelesňuje moderný prístup ku kybernetickej bezpečnosti – jednotný obranný mechanizmus, ktorý využíva silné stránky jednotlivých komponentov na vytvorenie robustnej a prispôsobivej bezpečnostnej stratégie. Základom tohto integrovaného riešenia je schopnosť umelej inteligencie analyzovať obrovské množstvo údajov v nevídanom rozsahu a rýchlosti, pričom identifikuje vzorce a anomálie, ktoré môžu naznačovať kybernetickú hrozbu. V kombinácii so systémom XDR, ktorý konsoliduje údaje z viacerých bezpečnostných vrstiev, je výsledkom komplexný a diferencovaný systém detekcie a reakcie na hrozby.

Umelá inteligencia rozširuje možnosti systému XDR tým, že poskytuje pokročilú analýzu a algoritmy strojového učenia, ktoré dokážu predvídať, zisťovať a reagovať na hrozby v reálnom čase. Táto synergia nielenže zvyšuje presnosť detekcie hrozieb, ale aj výrazne skracuje čas reakcie, čo organizáciám umožňuje prekaziť kybernetické útoky skôr, ako stihnú spôsobiť významné škody.

Integrácia AI s XDR predznamenáva novú éru v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ponúka dynamické a adaptívne riešenie schopné bojovať proti zložitému a vyvíjajúcemu sa prostrediu hrozieb. V prostredí kybernetickej bezpečnosti tvorí súhra rôznych technológií a metodík zá­kladný kameň účinných obranných stratégií. Od prvotnej úlohy NGAV cez integračný prístup XDR až po špičkový potenciál umelej inteligencie pri ochrane pred ransomvérom – vzájomné prepojenie týchto zložiek je kľúčové pre budovanie odolnej digitálnej pevnosti. Keďže kybernetické hrozby sa neustále vyvíjajú, musí sa vyvíjať aj obrana, a to neustálym prispôsobovaním a napredovaním. Tým sa zabezpečí ochrana nášho digitálneho sveta pred stále prítomnou hrozbou škodlivého kódu.

Úvodný obr. zdroj: Ahmed z Pixabay

 

Zobrazit Galériu

ESET

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať