CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

ASUS bol ocenený za podporu udržateľnosti, získal ocenenia 2019 Global Corporate Sustainability Awards

Tlačové správy
0

Spoločnosť ASUS získala dve ocenenia 2019 Global Corporate Sustainability Awards (GCSA), konkrétne ocenenie Professional Award pre predsedu Jonneyho Shiha za jeho vodcovskú úlohu v optimalizovaní procesov biznisu a udržateľnosti a ocenenie Best Practice Award za zlepšenie udržateľnosti v rámci obstarávania. ASUS tiež získal sedem ocenení Taiwan Corporate Sustainability Awards ako uznanie za prínos spoločnosti k udržateľnosti v rôznych oblastiach, ako je manažment zásobovacieho reťazca, klimatické zmeny a sociálne začlenenie.

Odovzdávanie cien Global Corporate Sustainability Awards prebehlo počas konferencie Global Corporate Sustainability Forum (GCSF) v Grand Hoteli v Taipei. Ceremónie sa zúčastnil J. Shih, ktorý v mene spoločnosti ASUS prevzal obe ocenenia, Professional Award aj Best Practice Award. Ďalšie informácie nájdete na webe https://www.globalcsforum.com/gcsa.

Ocenenie Professional Award for Global Corporate Sustainability

ASUS využíva svoje 30-ročné znalosti, aby rástol a podporoval udržateľnosť. Jonney Shih bol lídrom inovatívnej stratégie, ktorá je založená na dátach a vedeckom manažmente pre optimalizovanie hodnoty udržateľnosti a sledovanie zadaných cieľov. ASUS pod vedením J. Shiha zadefinoval ciele ASUS 2020 Sustainability Goals, ktoré sú založené na odporúčaniach udržateľnosti Spojených národov. J. Shih podporoval udržateľnosť prostredníctvom postupov, ktoré propagovali ekologické produkty a udržateľný zásobovací reťazec a tiež pomáhali prekonať digitálnu priepasť.

Ocenenie Professional Award for Global Corporate Sustainability je tiež uznaním biznis stratégií J. Shiha, ktoré sa zamerali na optimalizovanie hodnoty udržateľnosti. Shih viedol a pomáhal spoločnosti silnou obhajobou filozofie ASUS Design Thinking a zriadením stratégie ASUS Wiser Together. Jej základom je viera v kolektívne vedomosti ľudí, ktoré sú inšpiráciou pre nové inovácie a umožňujú spoločnosti napredovať v ére technologických zmien.

ASUS pod správcovstvom J. Shiha splnil ako prvá spoločnosť na svete projekt UL Environment Circularity Facts. Ten je založený na pracovných postupoch, ktoré minimalizujú generovanie odpadu a podporujú používanie materiálov počas dlhšej doby.

ASUS bol takisto prvou ázijskou technologickou spoločnosťou, ktorá získala certifikát od organizácie Social Value International za spoločenský dopad investícií, Social Return on Investment (SROI).

Ocenenie Best Practice Award for Global Corporate Sustainability

ASUS takisto získal uznanie za jeho snahy zlepšiť udržateľné obstarávanie, ocenenie Best Practice Award for Global Corporate Sustainability. Firma bola ocenená za získanie dát počas obstarávania a následného aplikovania vedeckého prístupu v procese rozhodovania s cieľom zvýšiť udržateľnosť a splniť alebo prekonať ciele ASUS 2020 Sustainability Goals.              

Porota GCSA dospela k záveru, že ASUS je veľmi dobrým príkladom toho, ako dokáže IT spoločnosť znížiť negatívny environmentálny dopad, a to na úrovni zásobovacieho reťazca a vyššie.

Sedem ocenení Taiwan Corporate Sustainability

Počas udeľovania cien Global Corporate Sustainability Awards prebehlo takisto odovzdávanie ocenení Taiwan Corporate Sustainability Awards (TCSA). Tie môžu získať iba spoločnosti, ktoré sídlia na Taiwane a sú uznaním prínosu pre korporátnu udržateľnosť. ASUS získal sedem cien Taiwan Corporate Sustainability Awards:

  • Top 50 Corporate Sustainability Award: Ocenenie za korporátnu sociálnu zodpovednosť.
  • Corporate Sustainability Report Award: Uznanie kvality ASUS CSR správy a to najmä jasnosti informácií a jej úplnosti.
  • Growth Through Innovation Award: Ocenenie za výnimočné inovácie a schopnosti pri neustálom raste firmy a dosahovaní ziskovosti.
  • Supply Chain Management Award: Za ochranu životného prostredia, ľudských práv a správu a riadenie spoločnosti s cieľom vytvoriť udržateľné riadenie dodávateľského reťazca.
  • Social Inclusion Award: Za vytvorenie sociálnych požiadaviek s dôrazom na sociálne začlenenie.
  • Climate Leadership Award: Ocenenie za reakciu a excelentnú účinnosť v znižovaní klimatických zmien.
  • Circular Economy Leadership Award: Ocenenie za zlepšenie recyklovania a využívania prostriedkov s cieľom vytvoriť inovatívne biznis modely s dôrazom na udržateľnosť v rámci ekonómie, životného prostredia a spoločnosti.

ASUS

Všetky autorove články
ocenenie Asus udrzatelnost global corporate Awards sustainability

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať