HONDA_022021 HONDA_022021 HONDA_022021 Advertisement

Ako je to s registračnými pokladnicami?

0

Podľa informácií finančnej správy je v súčasnosti v prevádzke vyše 270 000 registračných pokladníc, z čoho približne 230 000 je elektronických registračných pokladníc a približne 40 000 predstavujú virtuálne registračné pokladnice. Predpokladá sa, že väčšina podnikateľov používajúcich v súčasnosti elektronickú registračnú pokladnicu na virtuálnu registračnú pokladnicu neprejde, pretože im a aj ich zamestnancom z mnohých dôvodov súčasná podoba vyhovuje. Inak by na virtuálnu registračnú pokladnicu boli prešli už dávno. Pre týchto podnikateľov zostávajú dve možnosti: kúpa alebo prenájom novej pokladnice kompatibilnej so systémom eKasa alebo prerobenie doteraz používanej elektronickej registračnej pokladnice na online registračnú pokladnicu pomocou doplnkového hardvéru a aktualizácie firmvéru. Podľa februárového prieskumu agentúry Ipsos, vyhotoveného pre operátora O2, až tretina podnikateľov (35 %) očakáva, že úvodné náklady budú v intervale 200 až 1000 eur, pričom vyše 20 % si myslí, že náklady budú vyššie ako 300 eur.

Finančná správa od 1. apríla prijala a vybavila viac ako 80 950 žiadostí o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient (15 500 pre VRP a 65 450 pre ORP). V systéme je k 1. 6. 2019 aktívnych 138 584 pokladníc. Ide o všetky virtuálne pokladnice a online registračné pokladnice, ktorým finančná správa pridelila kód eKasa a sú schopné evidovať tržbu online. Z celkového počtu na trhu súčasne používaných pokladníc je to takmer 60 %.

V čase uzávierky tohto čísla PC REVUE sa polemizovalo o tom, či podnikatelia termín 1. júl 2019 stihnú, pretože je možné, že im výrobca do tohto termínu nestihne dodať objednanú pokladnicu alebo realizovať upgrade. Ak podnikateľ do tohto termínu požiada na webe finančnej správy o registráciu novej alebo upravenej pokladnice, ale výrobca mu ju nedodá, nebude pokutovaný. Finančná správa zároveň neustále rôznymi komunikačnými nástrojmi vyzýva na podanie žiadosti a splnenie si zákonnej povinnosti tých podnikateľov, ktorí o pridelenie kódu pokladnice ešte nepožiadali. Majú čas ešte do konca júna.

Finančná správa tvrdí, že na trhu je dostatok dodávateľov pokladničných produktov, ktorí vedia riešenia spojené s eKasou podnikateľom dodať. Dosiaľ bolo schválených 29 žiadostí o udelenie certifikácie. „Finančná správa jednoducho necertifikuje žiadne riešenie, ktoré by pripustilo akékoľvek 'otvorené dvere' k tomu, aby podvody na pokladniciach mohli v budúcnosti prebiehať aj ďalej,“ povedal v tejto súvislosti generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík finančnej správy Ladislav Hanniker. Finančná správa pozorne sleduje situáciu na trhu a aktívne komunikuje nielen s výrobcami, ale aj so zástupcami podnikateľov, maloobchodných prevádzok či obchodných reťazcov. Na technické a ľudské kapacity dodávateľov pokladníc a servisných technikov však vplyv nemá. Dvaja veľkí výrobcovia registračných pokladníc zatiaľ certifikáciu nedostali.

 

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
eKasa

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať