SAMSUNG_082023 Advertisement SAMSUNG_082023 Advertisement SAMSUNG_082023 Advertisement

ČR: Cisco a Citrix rozširujú svoje partnerstvo do oblasti networkingu, cloudu a mobility

0
Na konferenci Citrix HYPERLINK "http://www.citrixsynergy.com/"Synergy, kde se mobilita pracovní síly prolíná s cloudovými službami, oznámily společnosti Cisco a Citrix výrazné rozšíření svého úspěšného partnerství v oblasti virtualizace desktopů, a to hned ve třech hlavních strategických oblastech: cloudovém networkingu, orchestraci cloudu a mobilním pracovním stylu. Cisco a Citrix věří, že se IT průmysl nachází na počátku důležité architektonické změny: éry cloudu a mobility. Cisco a Citrix proto chtějí spojovat nejlepší technologie svého druhu do inovativních řešení tak, aby pomohly přímým zákazníkům i poskytovatelům služeb zvládnout změny na trhu a přizpůsobit jim své business modely. Rozšíření vzájemného partnerství bude zahrnovat rozsáhlé investice do lidí i zdrojů, aby byly v co nejvyšší míře podporovány technologické inovace, integrace a validace jednotlivých řešení, podpora zákazníků a investice spojené se vstupem na trh v globálním měřítku. Důležité oblasti spolupráce: Cloud N ...