CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

ČR: VMware podporuje cloudových poskytovateľov v inováciách a zavedenie nových služieb

Tlačové správy
0

Rozšířená nabídka řešení pomáhá poskytovatelům cloudových služeb budovat, řídit a rozvíjet podnik

Společnost VMware, Inc. na konferenci VMworld® 2017 Europe představila inovace programu VMware Cloud Provider™, které pomohou poskytovatelům cloudových služeb snadněji migrovat pracovní zátěže VMware, dosahovat vyšších výnosů a růstu rozšiřováním nabídky služeb, snižovat náklady díky automatizaci a zefektivňování provozu a odlišit se tak od konkurence. Mezi oznámené novinky patří:

  • Dostupnost technologií VMware HCX pro migraci a přenositelnost aplikací mezi různými cloudy a lokalitami
  • Debut platformy VMware Cloud Provider zaměřené na strategické obchodní potřeby poskytovatelů cloudových služeb
  • Nová certifikace VMware Cloud Verified Trust Mark a prvotní seznam certifikovaných partnerů
  • Další inovace a úspěchy partnerů zapojených do programu VMware Cloud Provider

Do programu VMware Cloud Providers je zapojeno přes 4000 partnerů z více než 110 zemí, kteří své služby staví na technologiích cloudové infrastruktury společnosti VMware. Program VMware Cloud Providers poskytuje zákazníkům flexibilitu při volbě ideálního poskytovatele cloudových služeb podle svých obchodních potřeb a potřeb IT. Zákazníci mohou vybírat z celého spektra nabídek s optimální úrovní a strukturou služeb a zároveň řídit náklady a zvolit služby provozované v požadovaných geografických oblastech. Díky využití technologií cloudové infrastruktury společnosti VMware mohou poskytovatelé cloudových služeb zachovat jednotné provozní prostředí a usnadnit tak přenositelnost aplikací a jejich interoperabilitu mezi různými cloudy, aniž by byla dotčena viditelnost, provoz, automatizace, bezpečnost nebo možnosti správy.

„Společnost VMware pomáhá poskytovatelům cloudových služeb snadno a rychle budovat a komerčně zhodnocovat cloudy založené na technologiích VMware,“ říká Ajay Patel, který ve společnosti VMware řídí obchodní jednotku softwaru pro poskytovatele cloudových služeb. „Dáváme zákazníkům možnost volby z kompatibilních cloudů VMware založených na jednotné, avšak rozšiřitelné platformě, která umožňuje poskytovatelům cloudových služeb inovovat a odlišovat své nabídky. S pomocí technologií VMware HCX mohou partneři do cloudu přenášet pracovní zátěže VMware vSphere z lokálních prostředí a podpořit tak přechod na cloud u svých zákazníků.“

Technologie VMware HCX: libovolná přenositelnost aplikací mezi cloudy
Technologie VMware HCX zajišťují bezpečnou a spolehlivou interoperabilitu a mobilitu pracovních zátěží mezi libovolnými cloudy. Umožňují migraci aplikací ve velkém rozsahu a následnou libovolnou přenositelnost bez odstávek a jakýchkoli úprav. Technologie HCX jsou nabízeny prostřednictvím platformy VMware Cloud Providers a zpočátku jsou k dispozici u společnosti IBM, která byla jedním z hlavních partnerů konceptu řešení, a společnosti OVH.

Zákazníkům tyto technologie umožňují modernizovat datová centra s využitím nejnovějších SDDC produktů VMware a zároveň zachovat kontinuitu podnikového provozu, běhu aplikací, síťové architektury a výkonu.

Technologie HCX poskytují provozní podporu pro efektivní migraci aplikací mezi cloudy a chrání jejich integritu ve výchozím i cílovém prostředí. K tomu slouží synchronizace dat, rozšíření sítě, řízení datového provozu, automatizovaná optimalizace VPN a WAN nebo integrované bezpečnostní funkce.

Technologie VMware HCX umožňují vytvářet hybridní infrastrukturu. Zákazníci mohou s jejich pomocí bezpečně rozšířit datová centra do cloudu při zachování plné kontroly a veškerých možností správy. VMware HCX vytváří bezpečnou, vysoce výkonnou a spolehlivou hybridní strukturu, která propojuje různé lokality. Poskytuje flexibilitu pro nasazování pracovních zátěží v cloudu kvůli regionální dostupnosti a cyklickému využívání kapacity a zajišťuje obousměrnou mobilitu, kontinuitu provozu a obnovu po havárii.

Platforma VMware Cloud Provider podporuje diferenciaci, efektivitu a růst výnosů
Platforma VMware Cloud Provider umožňuje poskytovatelům cloudu VMware naplnit důležitá obchodní kritéria – zvýšení efektivity provozu, rychlé komerční zhodnocení nových služeb a zlepšení konkurenceschopnosti. Platforma VMware Cloud Provider nabízí flexibilní možnosti nájmu a samoobsluhy v libovolném rozsahu v multitenantních i vyhrazených cloudových prostředích a umožňuje partnerům rychle zavádět a škálovat prostředí, na němž mohou stavět vlastní cloudové služby s přidanou hodnotou. Platforma VMware Cloud Provider spojuje hlavní prvky cloudové infrastruktury VMware, řídicí a provozní software pro cloudové poskytovatele a nový ověřený certifikovaný referenční design. Poskytovatelé cloudu VMware Cloud tedy získávají:

  • Flexibilní možnosti měření spotřeby jednotlivých nájemců u předplatných služeb i služeb na vyžádání
  • Samoobslužné multitenantní služby včetně výpočetních zdrojů, sítě, úložišť a dalších infrastrukturních služeb
  • Podrobné řízení přístupu k síťovým službám založeným na VMware NSX podle rolí pro každého nájemce
  • Cenné služby v rámci ekosystému poskytované významnými dodavateli
  • Nižší provozní náklady a rychlejší realizace výnosů

Platforma VMware Cloud Provider partnerům zprostředkovává nejnovější inovace produktů VMware pro poskytovatele cloudových služeb, včetně VMware vSphere®, VMware NSX® a VMware vCloud Director®. Nový certifikovaný referenční design určuje výkonnostní parametry a zaručenou úroveň služeb pro nájemce a poskytuje vodítka pro volbu hardwaru a softwaru u definovaných kapacitních profilů. Poskytovatelé cloudových služeb tak mohou rychleji realizovat výnosy z nových služeb a zároveň zvyšovat zaručenou kvalitu a ve výsledku zvyšovat spokojenost svých zákazníků. Poskytovatelé mohou v současné době pořizovat komponenty platformy pro realizaci řešení podle certifikovaného referenčního designu v rámci stávajících balíčků.

Certifikace partnerů VMware Cloud Verified pomáhá zákazníkům urychlit digitální transformaci
Společnost VMware představila nový certifikační program pro partnery, jehož smyslem je pomoci koncovým zákazníkům nalézt poskytovatele služeb založených na cloudové infrastruktuře VMware. Partneři, kteří získali známku VMware Cloud Verified, rozsáhle investovali do infrastrukturních cloudových technologií VMware a poskytují důležité služby a podporu nad rámec běžné infrastruktury. Známka VMware Cloud Verified je určena poskytovatelům, kteří zaváděním inovací, zvyšováním efektivity a snižováním nákladů pro své zákazníky podporují jejich obchodní růst a pomáhají jim transformovat portfolia aplikací pro využití v moderních prostředích s různými typy cloudů a koncových zařízení.

Mezi první certifikované partnery v rámci programu VMware Cloud Verified patří společnosti CenturyLink, Fujitsu, IBM Cloud, OVH a Rackspace. Známka VMware Cloud Verified dává zákazníkům jistotu, že tito poskytovatelé zavádí nejpokročilejší technologie VMware v nejkompletnější podobě, což zajišťuje nejvyšší míru interoperability jejich cloudů, a tedy maximální přínos. VMware bude postupně rozšiřovat okruh certifikovaných partnerů Cloud Verified, aby zákazníci měli co nejširší možnost volby při výběru globálních cloudových poskytovatelů s konzistentní infrastrukturou a konzistentním provozem.

VMware

Všetky autorove články
VMware

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať