NICEBOY_072021 NICEBOY_072021 NICEBOY_072021

Čo je to lidaretto?

0

Špeciálny projekt

Lidaretto je malý mobilný laserový skener, nazývaný aj lidar, vyrobený na Slovensku. Vďaka jeho kompaktným rozmerom a hmotnosti len asi 1,5 kg ho možno použiť na viacerých mobilných platformách, ako je dron, auto, čln, ­takisto môže byť nesený na chrbte merača alebo dokonca umiestnený na statíve. Napríklad pri skenovaní z dronu viete zmapovať veľké územie, ale takéto zariadenie by nemalo lietať nad zastavaným územím, ktoré však môžete rýchlo naskenovať zo zeme, ak umiestnite lidaretto na strechu auta. Ak potrebujete skenovať napr. lokalitu, kde je autám vjazd zakázaný, môžete ju prejsť s lidarettom na chrbte – buď pešo, alebo ešte rýchlejšie na elektrickej kolobežke. Lidaretto sa môže, samozrejme, využívať aj formou služby, ktorú vieme záujemcovi poskytnúť my alebo používateľ, ktorý si ho od nás zakúpi.

Malé mobilné skenery, ako je lidaretto, dokážu nahradiť bežný spôsob zberu dát v teréne, ako ho teraz robia napr. geodeti, keď pomocou RTK roverov zameriavajú jednotlivé zvolené objekty v teréne bod po bode. Takéto meranie je časovo veľmi náročné a môže sa stať, že merač zabudne niečo zamerať a musí sa vrátiť na lokalitu znovu, čo znamená ďalší čas a peniaze navyše. Mobilný skener dokáže veľmi pohodlným spôsobom naskenovať milióny bodov za pár sekúnd s vysokou hustotou a dostatočnou presnosťou. Používateľ si potom v kancelárii pohodlne vyberá z vygenerovaného georeferencovaného mračna bodov súradnice objektov, ktoré by ináč musel ísť zamerať každý zvlášť. Tento prístup u nás nazývame virtuálna geodézia. Ak sa na skenované dáta aplikujú technológie umelej inteligencie, možno bude v budúcnosti vygenerovanie 3D modelu alebo výkresu CAD z mračien bodov výsledkom jediného kliknutia.

Využitie lidaretta je veľmi univerzálne, čo potvrdzujú aj naše skúsenosti s tým, ako ho využívajú naši zákazníci, prípadne na akých projektoch ho používame my, keď pomocou lidaretta poskytujeme služby našim klientom. Pri použití na drone môže ísť o mapovanie povrchu terénu, čo je výhodné, ak ide o náročný, prípadne zarastený terén, ktorý by ­geodet prešiel len s ťažkosťami. Lidar na drone sme použili na mapovanie skládok, okolia vo­dných tokov, trás produktovodov, diaľnic alebo elektrických vedení. Lidaretto umiestnené na streche auta je veľmi efektívne pri mapovaní uličných pásov, kde za pár minút máte naskenované kilometre ulíc. Skenovanie lidarettom neseným na chrbte bolo zase výhodné pri skenovaní mostov, ­centier miest, mapovaní okolia železničných tratí alebo lyžiarskych svahov vo Vysokých Tatrách.

Použiteľnosť lidaretta závisí od prostredia, v ktorom by malo byť nasadené. Lidaretto v súčasnej podobe využíva technológiu GNSS/IMU na určovanie presnej trajektórie, po ktorej sa pri skenovaní pohybuje. To znamená, že na dosiahnutie najvyššej presnosti sa treba pohybovať v priestore s dostatočným výhľadom na družice GNSS. Preto sa lidaretto zatiaľ nedá použiť na skenovanie interiérov. No ak existujú podmienky na optimálny príjem signálov z družíc GNSS, pričom použitý interný prijímač najnovšej generácie podporuje všetky signály družíc GPS, GLONASS, GALILEO aj ­BEIDOU, môže sa lidaretto využiť na skenovanie akýchkoľvek objektov. Ideálne je ho použiť na rozsiahle oblasti, kde sa najviac prejaví jeho efektivita pri zameraní čo najväčšieho územia za krátky čas. Samozrejme, treba brať do úvahy presnosť, ktorú dokáže zabezpečiť, a aj dosah jeho lidarového modulu, aby bol zvolený správny postup na jeho použitie.

Presnosť určenia polôh bodov pri skenovaní pomocou lidaretta je daná presnosťou použitých technológií. Lidary od Velodyne merajú vzdialenosti s presnosťou ± 3 cm. Presnosť určenia polohy pomocou GNSS formou postprocesingu je za optimálnych podmienok 1 – 2 cm, preto môžeme povedať, že presnosť určenia polohy je asi 5 cm do príslušnej vzdialenosti od lidaru, ktorá závisí od parametrov použitej jednotky IMU. Hovoríme pritom o absolútnej presnosti bodov, keďže dáta sú vygenerované priamo v 3D súradniciach, napr. JTSK alebo UTM. Lidaretto sa môže potom používať na štandardné mapovanie alebo úlohy katastra nehnuteľností, kde je táto presnosť vyhovujúca.

Objem surových skenovaných dát je asi 1 GB za 8 minút, z čoho vidieť, že pri lidarovom skenovaní sa pracuje so značným objemom, ale výslednú veľkosť mračien bodov si môže používateľ optimalizovať zvolením vhodného dosahu a hustoty bodov tak, aby bola primeraná požiadavkám jeho aplikácie. Určite je vhodné na prácu s mračnami bodov používať čo najvýkonnejšie počítače.

Samotné mračno bodov predstavuje akýsi polotovar s miliónmi až miliardami bodov a záleží na aplikácii, ktoré údaje a akým spôsobom budú z mračien bodov získané. Najjednoduchší spôsob môže byť výber významných bodov z mračna bodov, zodpovedajúcich bodom, ktoré by geodet zameriaval v teréne pomocou klasickej geodetickej techniky, napr. okraje ciest a chodníkov, rohy budov, stromy, stĺpy, šachty a pod. Toto všetko môže používateľ robiť v pohodlí svojej kancelárie, nezávisle od počasia, no potrebuje na to ďalší softvér, ktorý takúto funkcionalitu podporuje. Potom si zoznam súradníc bodov vybraných z mračna bodov načíta do svojho softvéru CAD alebo GIS a pracuje s ním zvyčajným spôsobom.

 

KONTAKT:

Ing. Erik Frohmann, PhD.
mobil: 0903 443 981, e-mail: info@lidaretto.com
web: www.lidaretto.com

 

Zobrazit Galériu
lidaretto

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať