PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

DeepMind: Jeden algoritmus, ktorý bude vládnuť všetkým

0
DeepMind chce umožniť neurónovým sieťam emulovať algoritmy, aby získal to najlepšie z oboch svetov, a ako testovacie zariadenie používa Mapy Google. Údaje, s ktorými pracujú klasické algoritmy, nie vždy odrážajú skutočný svet. Hlboké učenie (deep learning) poháňa niektoré z najznámejších aplikácií umelej inteligencie, ale modely hlbokého učenia si vyžadujú preškolenie, aby sa dali použiť v oblastiach, pre ktoré neboli pôvodne navrhnuté. DeepMind sa snaží spojiť hlboké učenie a algoritmy a vytvoriť jeden algoritmus, ktorý by vládol všetkým: model hlbokého učenia, ktorý sa dokáže naučiť, ako napodobniť akýkoľvek algoritmus, a vytvoriť tak model ekvivalentný algoritmu, ktorý dokáže pracovať s údajmi z reálneho sveta. Kľúčovou tézou je, že algoritmy majú zásadne odlišné vlastnosti v porovnaní s metódami hlbokého učenia. Z toho vyplýva, že keby metódy hlbokého učenia dokázali lepšie napodobniť algoritmy, zovšeobecnenie, aké vidíme pri algoritmoch, by bolo možné aj pri hlbokom učení. Z toh ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať