SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Editorial: Výhľady blízkej budúcnosti

0

Z času na čas sa „zahrám“ na techno vizionára a záver roka je na to fajn príležitosť. Moje výhľady do budúcnosti sú postavené na prehľade inovácií v jednotlivých technologických sektoroch, ktoré denne sledujem, ale je to iba môj osobný odhad, takže ma, prosím, „nevolajte na zodpovednosť“, ak sa niektorá z prognóz nesplní na 100 % ☺.

SAMSUNG 042024 Advertisement

V energetike odhadujem, že v horizonte 5-10 rokov už nebude problém s nedostatkom energie. Portfólio zdrojov sa značne zmení a doplní o nové oblasti. Výrazne sa rozšíri fotovoltika, solárne panely budú na všetkých strechách a parkoviskách, transparentné solárne fólie na oknách či fasádach budov. Vďaka inováciám, ktoré umožnia vŕtať až do hĺbky 15 km, bude možné využívať neobmedzenú geotermálnu energiu kdekoľvek na svete. Reinkarnáciu zažije jadrová energetika, pribudnú bezpečné modulárne a mobilné minireaktory. Rozšíri sa ešte viac využívanie energie z vetra, morských vĺn a výroba čistého vodíka. Do hry začne vstupovať aj jadrová fúzia, ktorá sa konečne dočká komercializácie. Výrazne sa zmení aj distribúcia elektrickej energie, pribudnú lokálni výrobcovia, prispievajúci svojím prebytkom do centrálnej siete. Vzniknú samostatné off grid komunity úplne odrezané od verejnej siete, ktoré si budú energiu lokálne vyrábať, ukladať aj spotrebovávať podľa vlastnej potreby. Centrálnu sieť bude treba výrazne zmodernizovať, aby dokázala reagovať na prudko sa meniace dodávky aj spotrebu energie a aby dokázala eliminovať výpadky, ale aj prebytky. Vo väčšej miere sa budú využívať rôzne, aj exotické formy ukladania energie – od veľkých úložísk až po individuálne batérie v elektromobiloch.

Umelá inteligencia prenikne naozaj do všetkých oblastí života. Či už to budú virtuálni asistenti,  copywriteri, právni poradcovia, účtovníci, alebo tvorcovia hier či filmov. Často ani nebudeme vedieť rozoznať, či daný obsah, službu, produkt alebo rozhodnutie urobil či vytvoril človek alebo počítač. Umelá inteligencia sa už naučila vyjednávať, blufovať, strategicky rozmýšľať a uzatvárať dohody, čo umožní jej využitie dokonca aj v diplomacii či dohadovaní biznisu. Už dnes v niektorých firmách využívajú UI pri efektívnejšom riadení procesov. Jedna spoločnosť dokonca nedávno vymenovala virtuálneho humanoidného robota poháňaného umelou inteligenciou za svojho generálneho riaditeľa. To by malo umožniť zvýšiť kvalitu pracovných úloh a zlepšiť rýchlosť ich vykonávania. Virtuálny CEO vybavený UI poslúži ako analytický nástroj na podporu čo najefektívnejšieho rozhodovania v každodennej prevádzke. Aspoň sa nikto nebude môcť sťažovať na subjektívne, neodborné či zaujaté rozhodovanie vedenia firmy...

Veľa sa diskutuje o zákaze využívania robotov a dronov na vojenské či policajné účely. V skutočnosti už dnes existujú projekty, ktoré dopĺňajú roboty o zbraňové systémy a inteligenciu na autonómnu elimináciu nepriateľa. Aj keď sa výrobcovia robotov zaviazali, že takéto vraždiace roboty nebudú vyrábať, vždy sa nájdu záujmové skupiny či dokonca štáty, pre ktoré toto nebude etický problém a budú ich o takéto systémy dozbrojovať. A ak to raz začne porušovať jedna strana „tých zlých“, rovnaké protiopatrenie bude musieť prijať aj tá druhá. A to sa už asi aj deje, hoci pred verejnosťou sú takéto projekty dôsledne utajené. A keďže kognitívne a reakčné schopnosti človeka sú v porovnaní s elektronikou pomalšie, bude to viesť k čoraz väčšej autonómnosti robotických zbraní. K čomu to celé smeruje, je zrejmé, filmy ako Terminátor videl asi každý, tak len dúfajme, že výrobcovia nezabudnú zabudovať aspoň neodstrániteľný „backdoor“ na ich núdzové vypnutie...

Veľkou zmenou prejde aj agrosektor. Čoraz menej ľudí chce pracovať vo výrobe či zbere, takže chtiac či nechtiac je nevyhnutné väčšie zapojenie robotických zberačov úrody, autonómnych traktorov či automatizovaných systémov závlahy a hnojenia. Tie by mohli priniesť 70 % až 90 % úspory vody či hnojív. Smart farmárčenie prinesie väčšie úrody, menšie výrobné náklady a vyššiu odolnosť proti vrtochom počasia. A potraviny pre čoraz väčšiu populáciu na Zemi.

Môžeme sa tešiť aj na prínos personalizovanej medicíny, najmä v oblasti včasnej prevencie pred závažnejšími zdravotnými komplikáciami. Dá sa očakávať, že čoskoro sa dostanú do klinického použitia lieky na naozaj účinnú, bezpečnú a menej invazívnu liečbu rakoviny, cukrovky a ďalších civilizačných chorôb či prípravky brániace vôbec ich vzniku v prípade predispozície daného jedinca. Takisto sa môžeme tešiť na prípravky potláčajúce prejavy starnutia, takže aj staršia generácia bude výrazne zdravšia a „čipernejšia,“ takže si bude môcť aj v seniorskom veku užívať radosti života. A to je tiež celkom príjemná predstava. Tak už len aby sa splnila... ☺

Zaujímavé čítanie decembrového vydania a všetko dobré v novom roku vám praje

Úvodný obrázok od Gerd Altmann z Pixabay 

Martin Drobný

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať