SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Fenomén low-code: Recept na riešenie nedostatku IT pracovníkov

0

V rýchlo sa meniacom konkurenčnom prostredí, ale aj v kontexte globálnej a ekonomickej nestability a rastúcich požiadaviek na digitalizáciu, sa zvyšuje tlak na flexibilnú IT infraštruktúru. Firmy sa preto prirodzene pozerajú po moderných digitálnych riešeniach schopných reagovať na dynamiku doby. Podľa prieskumu KPMG realizovaného medzi 715 spoločnosťami z Európy, Stredného východu a Ázie, až 60 % z nich považuje práve low-code platformy za kľúčové pre ich ďalší rozvoj.

Budúcnosť programovania vo firmách
Low-code predstavuje novú metódu vývoja aplikácií, ktorá je založená na jednoduchom, alebo dokonca žiadnom kódovaní. Kombinuje nástroje a riešenia, na ktorých ovládanie stačí len minimálna znalosť programovania. Namiesto technického kódovacieho prostredia pracuje low-code v modeli, ktorý ma často podobu „drag-and-drop“ editorov a ďalších zjednodušujúcich nástrojov bez použitia tradičného kódu. 

Analytici predpovedajú, že do roku 2025 sa low-code stane preferovanou metódou vývoja softvéru. Podľa výskumu spoločnosti Gartner1 bude až 70 % všetkých podnikových aplikácií vyvinutých prostredníctvom low-code platforiem.

Príležitosť ako riešiť nedostatok IT špecialistov
Očakáva sa, že do roku 2025 bude 75 % veľkých podnikov používať aspoň štyri low-code vývojové nástroje na vývoj IT aplikácií a občianske rozvojové iniciatívy. Z prieskumu tiež vyplynulo, že približne 70 % používateľov, ktorí nemali žiadne skúsenosti s používaním low-code platforiem, sa za mesiac naučilo vyvíjať zmysluplné aplikácie.

Za posledné tri roky sa vo väčšine organizácií výrazne zmenili spôsoby práce. V súčasnosti približne 10 % svetovej pracovnej sily tvoria tí, ktorí sa narodili v rokoch 1996 až 2010. Do roku 2030 bude viac ako jednu tretinu zamestnancov a lídrov zastupovať generácia Z. Keďže svojím myslením orientovaným na digitálne technológie budú na prvom mieste, filozofia low-code či no-code sa stane súčasťou ich DNA.

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV

Rýchlejšia reakcia na dopyt na trhu
Najväčšou konkurenčnou výhodou low-code je skrátenie doby uvedenia na trh, keďže IT oddelenia a externí servisní partneri sa zvyčajne zameriavajú na veľké a zložité projekty. V mnohých prípadoch to firmám bráni poskytovať jednoduché riešenia, ktorými by včas reagovali na dopyt na trhu. Prostredníctvom low-code funkcií tak môžu výrazne urýchliť uvedenie nových aplikácií na trh.

Top 10 benefitov low-code platforiem označených respondentmi KPMG štúdie2:

  • Zvýšenie efektivity procesov
  • Zvýšenie produktivity zamestnancov
  • Zníženie nákladov
  • Vysoká flexibilita a škálovateľnosť aplikácií
  • Vyšší stupeň automatizácie
  • Zlepšenie rozsahu služieb a kvality produktov pre zákazníkov
  • Rýchlejší čas pre riešenia     
  • Zvýšenie digitálnych zručností
  • Kratšie realizačné cykly
  • Expanzia portfólia produktov a služieb     

Predpokladom na prijatie týchto aplikácií v organizácii je najmä dobre štruktúrovaná správa kmeňových dát, a tiež prepracovaná stratégia riadenia. Lídri musia byť pripravení manažovať isté riziká spojené napr. aj so zmenou doterajších nastavení a kultúry vo firme ako takej. Možno tiež očakávať, že doterajší vývoj v oblasti generatívnej umelej inteligencie (AI) ovplyvní aj low-code prostredie.

V niektorých prípadoch napríklad už veľké jazykové modely poskytujú zákazníkom skript pripravený na použitie ako odpoveď na všeobecnú požiadavku, resp. krátky popis požadovanej funkcionality. Prijatie low-code vo firmách môže mať výhody, ktoré menia pravidlá hry. Úspešná implementácia low-code je často výsledkom proaktívne vytvorených komunít zo skúsenosťami z praxe a riadenia modelov, ktorých cieľom je skôr posilniť výhody demokratizačno-rozvojových benefitov, než ich brzdiť.

Viac informácií k téme a odkaz na plnú verziu štúdie: Low-code – vysoká hodnota pre digitálnu transformáciu - KPMG Slovensko.

Zobrazit Galériu

KPMG

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať