CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Projekt Factom, kryptomeny a potenciál ich využitia v súkromnom a verejnom sektore

0
V súčasnosti už existuje relatívne rozsiahle povedomie o existencii kryptosystémov, resp. kryptomien a ich využiteľnosti vo finančnej oblasti. Dnes najznámejší kryptosystém, resp. kryptomena je bitcoin. Málokto si však dnes uvedomuje revolučný potenciál toho, čo kryptosystémy prinášajú. Zmenu paradigmy riadenia mnohých spoločenských javov, a to nielen finančného charakteru. Dnešná spoločnosť čelí hlavne vo verejnom sektore mnohým problémom. Môžeme spomenúť finančnú transparentnosť či transparentnosť v rozhodovaní, vysoké administratívne zaťaženie obyvateľstva i podnikateľov, relatívne pomalú a neefektívnu komunikáciu verejného sektora voči občanom, problém prepojenosti jednotlivých IT systémov vo verejnom sektore, vynakladanie verejných zdrojov na administratívu a výkon verejných politík, problémy pri verejnom obstarávaní súvisiace s nedostatočnou transparentnosťou či obchádzaním a prispôsobovaním si pravidiel a v neposlednom rade problém adresnosti pri využívaní akejkoľvek formy soc ...

Nadácia F.A. Hayeka

Všetky autorove články
Kryptosystémy Factom