Made in Slovakia

0

Predstavujeme zaujímavé inovácie

IT produkt: PM1 - Portfolio Management One

Ide o strategické riešenie pre finančné inštitúcie, zabezpečujúce celú oblasť správy súkromného peňažníctva a majetku. Umožňuje zaviesť transparentnosť a kontrolu do obchodovania s cennými papiermi, aby sa zabránilo nezákonnému obchodovaniu a praniu špinavých peňazí. Predstavuje komplexnú platformu zahŕňajúcu portál e-bankingu a aplikáciu na mobilný banking, rozhranie na agregáciu cez Payment Services Directive 2, správu kompletného životného cyklu klientov, nákup a predaj cenných papierov, správu modelových portfólií, benchmarking, risk controlling, konsolidáciu naprieč viacerými bankami, podporu pravidiel a regulácií na dodržiavanie zásad pri obchodovaní s cennými papiermi či tvorbu konfigurovateľných reportov. Jedna z unikátnych vlastností produktu je integrovaná intelligent business process management (iBPM) platforma Living Systems Process Suite (LSPS), umožňujúca implementovať individuálne firemné procesy na prijímanie klientov, kontrolu pred predajom alebo nákupom a po ňom.

PM1 momentálne dôveruje viac ako 600 zákazníkov s vyše 3 biliónmi CHF v portfóliách. Sú to stovky finančných inštitúcií a správcov cenných papierov a každoročne pribúdajú desiatky nových firemných zákazníkov. Riešenie sa využíva už viac než 25 rokov a práve na Slovensku prebieha neustály vývoj, rozširovanie funkcionalít pre klientov a modernizácia využitých technológií. Medzi klientov patria štyri z najväčších európskych bánk s nasadením v krajinách ako Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko, Luxembursko, Švajčiarsko, Monako, Singapur, Mexiko, Dubaj, Bahrajn a pripravuje sa nasadenie v Španielsku a USA.

PPM1 spoločnosti Whitestein Technologies, s. r. o., bol finalistom súťaže IT produkt roka 2019.

IT projekt: Digital Skills/Digitálne zručnosti

Cieľom projektu je pomôcť učiteľom informatiky v základných školách a gymnáziách pri príprave žiakov na technologickú budúcnosť tým, že im umožnia získať v rámci               informatiky znalosti základov programovania a digitálnej bezpečnosti. Pomoc ocenia aj učitelia, ktorí nemajú na učenie informatiky potrebnú kvalifikáciu. Ide o bezplatné školenia na celom Slovensku. Učitelia si na nich vyskúšajú prácu s cvičeniami na stránke Code.org, kombinujúc úlohy bez počítača s online cvičeniami (tzv. blokové programovanie), aby sa žiaci naučili koncepčné základy programovania zhodné pre akýkoľvek programovací jazyk. Táto oblasť je síce jedna zo štandardných požiadaviek školského vzdelávacieho programu (pod názvom Algoritmické riešenie problémov), ale v praxi ju učitelia často vynechávajú, lebo nepoznajú vhodné nástroje na jej výučbu. Učiteľ sa vďaka týmto pomôckam nemusí tak náročne pripravovať na vyučovanie (nemusí vymýšľať cvičenia a pripravovať vlastný obsah hodiny). V oblasti bezpečnosti  ponúka projekt učiteľom príručku a stránku detinanete.sk. Oba zdroje obsahujú okrem teoretických vysvetlení najdôležitejších oblastí bezpečnosti v online priestore aj praktické cvičenia. Zaškolení učitelia učia potom informatiku kreatívne, pútavo a zábavnou formou, pritom kvalitne a s praktickými cvičeniami. V rámci projektu sa pre školy organizuje i motivačná súťaž.

Digital Skills/Digitálne zručnosti spoločnosti Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis bol finalistom súťaže IT projekt roka 2019.

Startup: Greenspace

Startup hľadá cestu, ako inovatívne dobíjať batérie na pohon elektrických vozidiel a značne tak zvýšiť ich dojazd. Pre každý dopravný prostriedok je stanovený určitý objem batérií, ktoré zabezpečia jeho funkčnosť na určitú jednotku času. Ak sa elektromobil pohybuje minimálnou stanovenou rýchlosťou, budú sa jeho akumulátory nabíjať. Ak sa pohybuje nižšou rýchlosťou, než je minimálna, batérie sa nedobijú. Dobíjajú sa potom iba externe formou brzdnej rekuperácie alebo pomocou solárnych panelov, čo je však nepostačujúce. Greenspace chce dosiahnuť pri dodržaní určitých podmienok výrazne zvýšený dojazd, prípadne dolet, keby išlo o lietadlo. Ako startup proklamuje, jeho riešenie nie je len inovatívne, ale priam revolučné. V súčasnosti hľadá vhodného investora na pomoc s vývojom.

Greenspace, startup univerzitného parku TECHNICOM, sa zúčastnil v súťaži Slovak University StartUp Cup 2019, organizovanej spoločnosťou JCI - Junior Chamber International – Slovakia, kde v kategórii Životné prostredie, zelené technológie obsadil prvé miesto.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať