PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Čo dokáže 4D tlač

0
V apríli 2013 usporiadal Skylar Tibbits, zakladateľ laboratória MIT Self-Assembly Lab, konferenciu TEDx, kde predstavil nový koncept procesu 3D tlače, ktorý prvýkrát zaviedol do tejto technológie štvrtý rozmer. Vysvetlil, že tlač 4D je ako pridanie novej funkcie k materiálu, ktorý by sa použil na 3D tlač, čiže ide o schopnosť materiálu postupom času zmeniť svoj tvar sám, bez zásahu človeka. Presnejšie povedané, zmeny nastanú vplyvom vonkajších faktorov, ako sú svetlo, teplo, vibrácie atď. Samozrejme, hmota na tlačenie musí obsahovať kompozitné materiály, vlákna s tvarovou pamäťou. Umenie práce s polymérovými vláknami spočíva najmä v navrhnutí ich správnej architektúry, polohy, orientácie a zohľadnení ďalších kľúčových faktorov tak, aby sa dokázali poskladať, vytvoriť želaný tvar. Netreba azda ani hovoriť o budúcnosti využitia tejto atraktívnej technológie. Ako funguje 4D tlač? Myšlienka samozostaviteľných materiálov nie je nová. Príroda využíva tento princíp na molekulárnej úrovni, ... Zobrazit Galériu

Jana Matejíčková

Všetky autorove články
4D tlač

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať