SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Najčastejšie chyby pri prepojení ERP a e-shopu

0
V dnešnej turbulentnej dobe, keď sa treba čo najviac venovať tomu, aby váš biznis prosperoval, sa chyby medzi prepojeniami systémov netolerujú a môžu vás, ako majiteľa, stáť nemalé straty na reputácii, financiách a obchodných vzťahoch. V tomto článku rozoberieme najčastejšie chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť pri prepájaní ERP s e-shopom. V prípade, že už prevádzkujete e-shop napojený na ERP a niektorá z opísaných chýb sa vás týka, odporúčame otvoriť komunikáciu s dodávateľmi služieb a tlačiť na ich riešenie. Nie každá sa dá odstrániť jednoducho a nie každá je riešiteľná vzhľadom na zákonitosti príslušného softvéru. Je dobré o limitoch vedieť a mať úzke miesta pomenované. Následne k nim možno zaujať stanovisko. Aký je aktuálny stav? Ak už prepojenie existuje, zhodnoťte jeho ­aktuál­ny stav. Ste s prepojením spokojní? Kedy je človek s prepojením spokojný? Jednoducho vtedy, keď ho nevníma a nemusí riešiť problémy, ktoré vznikajú na spojnici medzi e-shopom a ERP. Ak ste nemali sťažnosť od ...

Mgr. Ivan Kopčík, For Best Clients, s. r. o.

Všetky autorove články