TCL 2022 TCL 2022 TCL 2022

5 kľúčových výhod adaptívneho ERP v cloude

0

Výroba je dnes zložitejšia ako kedykoľvek predtým, pretože sa musí rýchlo prispôsobovať zmenám v ponuke, dopyte, obchodných podmienkach, ako aj zmenám zákazníkov a požiadavkám na prispôsobenie výrobkov. Ak k tomu pripočítame miestne obchodné zvyklosti, jazykové potreby a colnú dokumentáciu, môže byť riadenie globálneho dodávateľského reťazca jedna z najzložitejších výziev, s akými sa firma stretne. Preto spoločnosti, ktoré skutočne rozumejú svojmu podnikaniu, vedia, že potrebujú adaptívne cloudové riešenie ERP.

Tu je päť hlavných výhod implementácie adaptívneho cloudového riešenia ERP.

Rozlišovanie obchodných procesov

Väčšina z nás si uvedomuje, že ERP je pre výrobné podniky akejkoľvek veľkosti nevyhnutnosť, pretože umožňuje plynulý tok informácií a fungovanie obchodných procesov. Zastarané riešenia ERP však majú tendenciu robiť zákazníkom medvediu službu tým, že vyžadujú striktné dodržiavanie špecifických procesov, ktoré môžu, ale nemusia byť pre podnik úplne vhodné. V praxi však majú jednotlivé podniky požiadavky na vlastné obchodné procesy, ktoré ich odlišujú od konkurencie na trhu, a zaslúžia si v tom podporu.

S adaptívnym riešením ERP má podnik možnosť prispôsobiť procesy a môže odstrániť alebo automatizovať určité kroky a prispôsobiť každú obrazovku individuálnym potrebám používateľov. Vyhnete sa tak nákladnému a časovo náročnému prispôsobeniu potrebám používateľa.

Načasovanie a dostupnosť

Globálny dodávateľský reťazec je nepretržitý proces. Dodávatelia, subdodávatelia, zákazníci – skrátka všetky zainteresované strany – musia mať možnosť sledovať nové požiadavky, zmeny v objednávkach alebo aktualizovať existujúce údaje vo dne v noci.

Váš systém ERP nemôže byť nedostupný z dôvodu priebežného zálohovania alebo údržby, keď k nemu zainteresované strany potrebujú prístup. Preto by vaše adaptívne riešenie ERP malo bežať v cloude, kde funguje nepretržite.

Nenechajte sa oklamať zmluvou SLA, ktorá uvádza dostupnosť „len“ 99,5 %. V bežnom 30-dňovom mesiaci to predstavuje len niečo vyše dvoch minút prestojov. To je stále oveľa viac ako úroveň služieb, ktoré sa spúšťajú lokálne vo vašom vlastnom zariadení.

Jazyky

Ďalší dôležitý fakt, ktorý si treba uvedomiť v súvislosti s globálnymi dodávateľskými reťazcami, je to, že mnohí spotrebitelia nehovoria rovnakým jazykom ako vy. Riešenie ERP umožňuje každému používateľovi zvoliť si jazyk, v ktorom sa majú zobrazovať jednotlivé obrazovky, informácie a pomocný text. Po prihlásení sa tak všetko zobrazí v danom jazyku.

Daňový systém a lokalizácia

Štandardné obchodné postupy sa v jednotlivých krajinách alebo dokonca regiónoch líšia. Väčšina tradičných riešení ERP však nemá zabudovanú podporu lokalizácie alebo dokonca možnosť vytvoriť lokalizáciu bez úpravy existujúceho kódu.

Adaptívne systémy ERP umožňujú výrobcom používať akékoľvek obchodné procesy, ktoré zainteresované strany potrebujú v danom regióne, bez potreby upravovať štandardný kód.

Iné krajiny a regióny majú takisto odlišné daňové predpisy a požiadavky na vykazovanie. Toto musí byť súčasťou adaptívneho riešenia ERP.

Správy

Je absolútne nevyhnutné, aby používatelia mohli rýchlo prijímať rozhodnutia a potrebné opatrenia, čo znamená, že systém ERP musí byť schopný generovať správy v reálnom čase a vo formáte, ktorý používateľovi najlepšie vyhovuje. To, čo vyhovuje jednému používateľovi priradenému k určitému sortimentu výrobkov, typu komodít alebo regiónu, nemusí úplne vyhovovať používateľovi s inými povinnosťami. Preto musia byť správy flexibilné a prispôsobené pre každého. Adaptívne riešenie ERP musí mať zabudovaný nástroj na vytváranie správ, ktorý umožní každému používateľovi zobraziť údaje, ktoré potrebuje, v pohodlnom formáte. Systém by mal obsahovať veľké množstvo preddefinovaných kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) a výstupných formátov, ktoré si môže používateľ prispôsobiť.

Adaptívne ERP v cloude

Ak váš výrobný podnik prechádza digitálnou transformáciou alebo zápasí s globálnym dodávateľským reťazcom, môže sa vám hodiť adaptívny ERP v cloude. Nájdete tu integrovanú správu zákazníkov a dodávateľov a globálnu správu dodávateľského reťazca spolu s možnosťami prispôsobenia a rozšírenia. Adaptívne riešenia ERP sú v skutočnosti platformou aj systémom, a preto poskytujú flexibilitu, ktorej sa tradičné riešenia nevyrovnajú.

Úvodné foto zdroj: freepik - www.freepik.com

Kristin Poulton, QAD

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať