SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Podmorský sonar má na ľudí, zvieratá aj koraly zničujúce účinky

Bezpečnosť
0

Pokiaľ ide o mapovanie a navigáciu v podmorskom prostredí, nič sa nevyrovná sonaru. Námorné plavidlá vysielajú zvukové vlny, ktoré dokážu identifikovať, čo je okolo nich, podľa toho, ako sa tieto zvukové vlny odrážajú od objektov späť. Mohli by ste predpokladať, že sonar je neškodný, pre človeka možno dokonca nepočuteľný a lode a ponorky ho majú spustený neustále. No v skutočnosti to tak nie je. Sonar nie je neškodný a nie je to niečo, čo plavidlá používajú neustále. Zvukové vlny používané pri sonarovom snímaní môžu byť nebezpečné, dokonca smrteľné pre morské živočíchy. A týka sa to aj tvorov nachádzajúcich sa pod vodou, ktoré nemusia pochádzať z tohto prostredia, ako sú potápači.

Ráz sonaru v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste môže mať katastrofálne následky pre každého, kto sa ocitne v dosahu zvukovej vlny. Aby sme pochopili prečo, musíme poznať rozdiely medzi aktívnym a pasívnym sonarom a vedieť, prečo ho námorné lode používajú. Existujú dva typy sonaru, ktoré používajú námorné plavidlá – aktívny a pasívny. Pasívny sonar je len na počúvanie. Počuje zvuky šíriace sa vodou a zaznamenáva údaje o týchto zvukoch, ako je výška tónu, frekvencia a smer, odkiaľ prichádzajú.

To môže pomôcť odhaliť morské živočíchy, ako sú veľryby alebo žraloky, a používa sa aj v boji na odhalenie nepriateľov. Práve to je dôvod, prečo vojenské lode nie vždy používajú aktívny sonar. Aktívny sonar vysiela zvukové impulzy, ktoré sa odrážajú späť k lodi, ako to vidíte vo filmoch. Nie je však tichý, v skutočnosti je ohlušujúci – až do takmer 300 decibelov. Používanie aktívneho sonaru prezrádza polohu plavidla, pretože je ľahké vystopovať zdroj. Škody, ktoré môže mať na životné prostredie, sú ďalší dôvod, prečo sa aktívny sonar nepoužíva príliš často.

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV

Pasívny sonar sa môže používať stále. Aktívny sonar síce môže pomôcť nájsť veľmi tiché veci, napríklad mnohé moderné ponorky, ale je škodlivý pre podmorské prostredie a okamžite prezradí vašu polohu, preto ho nemožno používať neustále. Čo by sa stalo, keby plavidlo používalo aktívny sonar v blízkosti živých tvorov? Zvuk sa šíri vo vlnách. Tieto vibrácie sú formou rázovej vlny. Napríklad na väčšine koncertov dosahuje maximálne hodnoty okolo 100 až 120 decibelov, čo je dosť na to, aby vám vibrácie poškodili sluch v citlivých častiach vnútorného ucha.

Aktívny sonar však môže mať až takmer 300 decibelov. Samozrejme, okamžite by ste ohluchli, ale rázové vlny spojené s takouto hlasitosťou by spôsobili aj to, že by sa vaše vnútro zmenilo na kašu. Navyše tlaková vlna sa vo vode šíri ďalej ako vo vzduchu, čo znamená, že aktívne sonarové tlakové vlny by vás mohli zabiť na kilometre ďaleko.

Doteraz sa nestalo, že by človeka zabil takýto sonarový ráz, ale existujú videá, na ktorých potápači počujú prenikavé zvuky zo sonarových výbojov z veľkých vzdialeností. Morské živočíchy však zomierajú na sonarové rázové vlny. Môžu ich aj dezorientovať a spôsobiť, že v panike plávajú do nebezpečných oblastí, napríklad veľryby môžu vyplávať na pláž. Rázové vlny môžu tiež poškodiť alebo zničiť skaly, koraly a iné podmorské prvky.

Zdroj: slashgear.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať