PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Producer's ChoiceVB70G / Akustické deky

0

Dozvuk a nežiaduce odrazy zvuku sa často objavujú vo zvukových nahrávkach a sprievodnom zvuku videí. Je to jeden z faktorov, ktorý umožňuje rozlíšiť amatérsku tvorbu od profesionálnej. Rovnako aj pri akustických meraniach, ktoré robíme v redakcii, je veľmi dôležité, aby meranie prebiehalo v bezdozvukovej komore.

SAMSUNG_112022_M Advertisement

Aj my v redakcii pri meraniach frekvenčných charakteristík reproduktorových sústav a pri nahrávaní komentárov k videám riešime problém s akustickým zatlmením. Rovnaké problémy majú aj zvukoví majstri v amatérskych aj poloprofesionálnych štúdiách. Keďže nemáme k dispozícii akusticky zatlmenú miestnosť, pri meraniach sme používali panely s rozmermi 1 × 1 m z dosiek OSB s nalepeným akustickým molitanom, z ktorých sme poskladali provizórnu bezdozvukovú komoru. Molitan s povrchom tvoreným ihlanmi má dobré akustické vlastnosti, ale naše riešenie je veľmi nepraktické, o prenosnosti ani nehovoriac.

Veľmi elegantné, cenovo dostupné a skladné riešenie naznačených problémov predstavujú akustické deky. K dispozícii sme mali tri deky Producers Choice VB70G s rozmermi 200 × 200 cm. V ponuke sú aj deky s rozmermi 200 × 243 cm. Výška 243 cm umožňuje v bežnej miestnosti zatlmiť priestor od podlahy takmer až po strop. Deka má na jednej strane osem otvorov orámovaných kovom, ktoré slúžia na zavesenie. Tri deky mi napríklad umožnili vytvoriť priestor v tvare štvorca so stranou 2 m a s jednou otvorenou stranou, v ktorom možno merať frekvenčné charakteristiky aj veľkých stĺpových reproduktorových sústav. Takáto provizórna akustická komora je perfektná aj na nahrávanie komentárov, vokálov, prípadne akustických nástrojov v amatérskom štúdiu.

Je na vás, ako vyriešite zavesenie diek. Predávajú sa originálne a veľmi praktické stojany FlexTee v tvare T, pričom hornú stranu s dĺžkou 2 m, na ktorú sa pomocou háčikov vešia akustická deka, môžete mať rovnú, prípadne ju v dvoch kĺboch ohnúť do tvaru U, čím už z jednej akustickej deky vytvoríte malú akustickú kabínu. Bočné steny majú po zalomení dĺžku 54 cm. Takúto prenosnú provizórnu kabínu umiestnenú pred účinkujúcim môžete použiť napríklad pri nahrávaní spevu či hovoreného slova, pretože veľmi účinne eliminuje odrazy od stien miestnosti. Výškovo sa stojan dá roztiahnuť až do spomínaných 243 cm, takže naplno využijete dĺžku akustickej deky. Stojan je veľmi praktický aj na zavesenie svetiel pri fotení či filmovaní, čím vytvoríte provizórnu a pritom stabilnú svetelnú rampu. Možnosť natočiť bočné steny horného nosníka podľa potreby je v tomto prípade na nezaplatenie. Nosnosť stojana je až 22 kg a má hmotnosť 6 kg. Má 5/8", takže sa dá použiť aj ako veľmi stabilný stojan na mikrofón. Zložený stojan je kompaktný a prenosný a predáva sa v praktickej taške.


 Porovnanie dozvuku neupravenej a upravenej miestnosti

Ja som pri testovaní akustických diek použil provizórnu konštrukciu, kde jednu stranu tvoril stojan na fotografické pozadie, a ako bočné tyčky som použil hliníkové profily, ktorých konce som umiestnil do ďalších dvoch stojanov, ktoré používam na svetlá so softboxmi. Zvislé konce diek som upevnil o tyče stojanov pomocou plastových zvierok s pružinou, ktoré dostať v každom železiarstve. Takto som vytvoril pomerne stabilnú akustickú komoru.

Veľmi som ocenil, že nemusím lepiť akustický molitan na steny či akusticky utlmovať priestory pomocou nepraktických a neskladných panelov s nalepeným molitanom. Akustické deky sa predávajú v dvoch verziách, buď sú obidve strany čierne, alebo jedna strana je čierna a druhá biela. Obidve strany sú vynikajúce aj ako fotografické pozadie a biela strana sa hodí ako veľkoplošný odrazový panel na rozptýlenie svetla reflektorov. Jedna deka má hmotnosť 6 kg, ale po zložení je relatívne skladná, takže tri zložené deky zaberú jednu poličku v skrini. Deka sa zmestí do väčšej športovej tašky.

Vyskúšal som, samozrejme, aj využitie diek na úpravu akustických vlastností obývačky, v ktorej počúvam hudbu. S dekami na stojanoch môžem experimentovať a pomocou jednoduchých akustických meraní nájsť najvhodnejšiu polohu. Keď ju nájdete, môžete upevnenie deky vyriešiť napríklad zavesením do nenápadných háčikov v strope alebo v stene. Deky s háčikmi potom môžete kedykoľvek zvesiť a odložiť. Skúsenosti ukázali, že pri zavesení na stenu je potrebné, aby medzi stenou a zadnou stranou deky bola vzdialenosť aspoň 5 cm. Akustické deky so stojanmi vďaka svojej kompaktnosti v zloženom stave sú vynikajúce aj pri nakrúcaní rozhovorov, keď navyše vytvoria za účinkujúcimi čierne alebo biele pozadie.

Deka 200 × 200 cm má v roztiahnutom stave plochu 4 m2. Jedna skladná a praktická deka mi teda nahradí štyri dosiaľ používané panely. Je to aj cenovo výhodné, pretože 0,5 m2 akustického molitanu stojí 7 eur, a tak na pokrytie 4 m2 potrebujem molitan za 116 eur. A to je len molitan bez podkladového materiálu. Na ilustráciu, doska OSB s hrúbkou 8 mm stojí 8 eur za m2. V konečnom dôsledku je akustická deka za 70 eur 2,5× lacnejšia, a to nehovorím o prenosnosti.

V technických údajoch sa udáva parameter NRC 0,8. Skratka NRC znamená Noise Reduction Coefficient a hodnota 0,8 znamená, že deka pohltí 80 % zvuku. Ak deky umiestnite tak, že budú zvlnené, stúpne NRC na 0,95, takže deky pohltia 95 % zvuku. Na porovnanie, akustický molitan má NRC 0,4 – 0,6.

Na meranie dozvuku som použil aplikáciu REW (Room EQ Wizzard), zvukovú kartu Sound Blaster Audigy Fx V2, merací mikrofón Behringer ECM 8000, ktorý má v celom rozsahu počuteľných frekvencií 20 Hz až 20 kHz lineárny priebeh a je kalibrovaný od výrobcu. Mikrofón je pripojený k zvukovému modulu Behringer UMC202.

Na dosiahnutie maximálneho zážitku z počúvania hudby, aký vaša aparatúra umožňuje, potrebujete akusticky vyváženú miestnosť, v ktorej by všetky frekvencie mali pri reprodukcii približne rovnakú hlasitosť aj rovnaký dozvuk. Na akustiku miestnosti majú vplyv rozmery a tvar miestnosti a takisto materiály použité v interiéri, či už steny, nábytok, prípadne rôzne doplnky na zlepšenie akustických vlastností. Zvuk sa k poslucháčovi šíri buď priamo, alebo odrazmi od stien a predmetov v miestnosti. Pri klasickom umiestnení dvojice reproduktorových sústav sa odrazí najprv od zadnej steny za posluchovým bodom, postupuje dopredu, aby sa následne odrazil aj od prednej steny. Samozrejme, problematika je oveľa komplexnejšia, pretože zvukové vlny sa budú odrážať aj od objektov v miestnosti a bočných stien. Tvrdé povrchy a materiály odrážajú zvukové vlny viac, mäkké, ako závesy, poťahy nábytku či koberce, ich tlmia. Úroveň tlmenia pre konkrétny materiál a tvary objektov závisí aj od frekvencie.

Pri dopade zvukových vĺn na pevnú prekážku, napríklad stenu, dôjde k ich odrazu. Dôsledkom je, že zvukové vlny postupujúce opačnými smermi v mieste stretnutia interferujú. Fázový rozdiel týchto vĺn bude závisieť od vlnovej dĺžky (čiže frekvencie) a rozmeru miestnosti v smere, ktorým sa zvuková vlna šíri. Podľa princípu superpozície pri stenách s dobrou odrazivosťou môže v závislosti od tohto fázového rozdielu v určitých miestach byť súčet energie priamych a odrazených vĺn teoreticky nulový alebo až dvojnásobok pôvodnej hodnoty podľa toho, či sa vlny v danom mieste stretnú vo fáze alebo v protifáze.

Jedna z najdôležitejších akustických vlastností priestoru je dozvuk. Je to zvuk, ktorý sa vďaka odrazu od stien a iných pevných prekážok šíri priestorom po vypnutí zdroja zvuku. Čas dozvuku je čas, za ktorý klesne intenzita zvuku po vypnutí zdroja o 60 dB, teda o 10-6, keďže decibel je logaritmická jednotka. Takúto hodnotu času dozvuku označujeme RT60. Pre bežné miestnosti, v ktorých počúvame hudbu, je odporúčaný čas dozvuku 0,4 – 0,6 sekundy.

Pri meraní treba umiestniť mikrofón tam, kde budú sedieť poslucháči. Aplikácia REW generuje merací signál na výstupe zvukovej karty, ktorý je pripojený na vstup zosilňovača. Aplikácia z rozdielu generovaného signálu a signálu, ktorý zachytí mikrofónom, vypočíta čas dozvuku pre jednotlivé frekvencie. Mikrofón zachytí nielen zvuk s aktuálne meranou frekvenciou, ktorý k nemu prichádza priamo z reproduktorov, ale aj zvuk, ktorý sa k nemu dostane tak, že sa najskôr odrazí od stien či iných predmetov v miestnosti. Potom sa vykoná analýza, pri ktorej sa porovnávajú amplitúdy a fázy frekvencií v signáli zosnímanom mikrofónom. Tak sa zistí, ako bol zvuk na príslušnej frekvencii ovplyvnený vlastnosťami miestnosti.

 Neupravená miestnosť mala RT60 v rozsahu 0,8 – 1,2 v závislosti od frekvencie, pričom najväčší dozvuk bol vo frekvenčnom pásme 3 – 6 kHz. Pri frekvenciách nad 10 kHz bol dozvuk pod 0,6 a so zvyšujúcou sa frekvenciou klesal až na 0,3 pri 20 kHz. Keď som za sedačku, v ktorej počúvam hudbu, umiestnil jednu akustickú deku, dozvuk klesol na 0,5 – 0,7, a čo je dôležitejšie, vo frekvenčnom pásme 20 Hz – 10 kHz bol priebeh takmer vyrovnaný. Pri použití dvoch diek klesol dozvuk na 0,4 a priebeh bola takmer vodorovná priamka. Subjektívne sa mi už priestor na počúvanie hudby zdal trochu pretlmený, takže optimum pre moju obývačku je jedna vhodne umiestnená akustická deka. Naproti tomu pri nahrávaní rozhovorov je silnejšie zatlmený priestor výhodou.

Ak to zosumarizujem, akustické deky sú univerzálne, účinné a hlavne ľahko prenosné. Dokážete pomocou nich vytvoriť zvukovo izolovanú kabínu, eliminovať dozvuky pri nahrávaní spevu a akustických nástrojov a takisto sú vynikajúce na akustické úpravy priestorov.

PARAMETRE:

Rozmery: 200 x 200 cm;  koeficient zvukovej pohltivosti: NRC 0,80 (pohltí 80 % zvuku) pri 15 cm zvlnení až 95 %, hmotnosť 4,8 kg
Cena: 69 EUR

HODNOTENIE: 9/10

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať