Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Smart Home: Elektrická energia, teplo a voda

0
Monitorovanie spotreby energií Ekologické povedomie a ceny energií a vody sú dostatočný motivačný faktor na úspory. Aby ste mohli spotrebu energií vo svojom dome či byte korigovať, potrebujete zmerať, aký energetický dosah má príslušná zmena. Určite sa vyplatí znížiť teplotu vykurovaných miestností, prípadne teplotu, na ktorú sa ohrieva teplá úžitková voda, ale od určitej hranice začnete pociťovať výraznejšie zníženie komfortu, než je vplyv daného opatrenia na úsporu energií. Preto je dôležité mať možnosť merať a predovšetkým porovnávať spotrebu v období pred regulačným zásahom a po ňom. „Napríklad zmena nastavenia termostatu na ohrievači teplej úžitkovej vody zo 75 na 65 stupňov má za následok úsporu až 30 percent energie na tento účel,“ vysvetľuje Martin Budaj, managing director zo spoločnosti Domotron. „Znížením teploty v ohrievači sa znížia aj straty prestupom a vyžarovaním tepla.“ Veľké množstvo spotrebičov v domácnosti sa bežne nevypína, ale iba prepína do režimu stand-by. Napr ... Zobrazit Galériu

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať