PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Snapshoty a replikácie dôležitých údajov na NAS Synology

Bezpečnosť
0

Neustále zdôrazňujeme, že sú len dva typy ľudí, ktorí pracujú s pre nich dôležitými údajmi a dokumentmi: tí, ktorí zálohujú a tí, ktorí budú zálohovať. Jedným z riešení je lokálne zálohovanie súborov na NAS čiže network-attached storage. Klasické zálohovanie na NAS Synology s vyuitím balíka Active Backup for Business sme popísali v samostatnom článku. Balíček Snapshot Replication umožňuje vytváranie záloh typu snapshot, čiže snímkov aktuálneho stavu údajov zdieľaných zložiek a jednotiek LUN (Logical Unit Number) v pravidelných časových intervaloch a replikovanie údajov na ďalší NAS, ktorý by mal byť umiestnený v inej lokalite, než NAS server, ktorý zálohujeme.

Video ukazuje postup vytvorenia harmonogramu automatického vytvárania snapshotov a replikácií na druhý NAS Synology s využitím balíčka Snapshot Replication

Jednou z hlavných výhod je, že snapshoty aj replikované údaje sú read-only, takže ransomvér vám ich nemôže zašifrovať. Po útoku ransomvérom stačí "vyliečiť" počítače a zašifrované údaje obnoviť z poslednej časovej zálohy. Kópie údajov je možné replikovať do ďalších zariadení Synology NAS a v prípade straty dát alebo neúmyselnej zmeny pôvodných dát ich rýchlo obnoviť. Nastavením vhodného času periodicity zhotovovania snímok, napríklad v prípade dôležitých údajov 15 minút, alebo aj kratšieho dosiahnete skrátenie doby medzi okamihom havárie a časom poslednej zálohy dát.

Snapshoty využívajú menej úložiska aj výpočtových zdrojov ako tradičné zálohy. Snímka predstavuje kópiu k určitému okamihu v čase uloženú na rovnakom zväzku a slúži na zaznamenanie celkového stavu dát v čase zhotovenia. Snímky vyžadujú iba malé množstvo dodatočného úložného priestoru a nemajú vplyv na výkon. Ak niektorý používateľ neúmyselne zmení alebo odstráni dáta na zväzku obsahujúcom snímky, je možné dáta rýchlo obnoviť do predchádzajúceho stavu. Snímky tiež umožňuje, aby si používatelia mohli obnoviť odstránené alebo zmenené súbory v zdieľaných priečinkoch sami.

Replikácia je mechanizmus, ako synchronizovať snímky zdieľaných zložiek alebo jednotiek LUN medzi zdrojmi a cieľmi. Ak dôjde k zlyhaniu zdroja replikácie, je možné využiť zdieľané zložky v cieľovej jednotke.

Osvedčená  stratégia zálohovania je 3-2-1, čiže 3 kópie, 2 médiá úložiska, z toho 1 v inej lokalite. Pri dodržiavaní tejto stratégie dokážete obnoviť údaje nielen v prípade havárie zariadenia, ale keďže jedna kópia zálohy sa nachádza inde, tak aj v prípade živelnej udalosti, napríklad povodne. Kópie sa vytvárajú priebežným replikovaním zálohovaných údajov na iný Synology NAS pomocou funkcie Snapshot Replication.

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Synology Snapshot Replication

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať