PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022

Test PC zdroja Silentiumpc Supremo FM2 Gold 750W

0

V teste tohoto modulárneho zdroja pre PC sa zameriam na tolerancie napätí pri záťaži a na účinnosť, nakoľko výrobca deklaruje, že tento zdroj zodpovedá certifikácii  80 Plus Gold Výkon 750 W stačí pre počítače s výkonnými procesormi Intel Core i7, prípadne aj i9, či ich výkonovými ekvivaletmi od AMD a stredne výkonnou grafickou kartou, napríklad NVIDIA GeForce RTX 3060. Modulárny zdroj umožňuje použiť len tie káble, ktoré sa využívajú.

Testovaný zdroj je dimenzovaný na maximálny výkon 750 W. Štítok udáva maximálne prúdy a teda aj výkony, ktoré je možné odoberať pri jednotlivých napätiach. Najväčší prúd – až 62 A je zdroj schopný dodať na výstupe s napätím 12 V. Po vynásobení zistíme, že z tejto vetvy môžeme odoberať maximálne 744 W, samozrejme len teoreticky, za predpokladu, že ostatné vetvy nebudú zaťažené. Každý z výstupov 5 V a 3,3 V dokáže dodať prúd 18 A. Z výstupu označeného +5VSB je možné odoberať 3 A. Skratka SB v označení znamená stand by a toto napätie zdroj dodáva aj v stave, keď sú ostatné napäťové vetvy vypnuté.    

Účinnosť zdroja aj dodržiavanie tolerancie hodnôt napätia som testoval pomocou elektronickej záťaže. Meral som príkon na vstupe a taktiež napätie a prúd vo vetve 12 V. Elektronická záťaž použitá pri meraní má limit 600 W výkonu, alebo 40 A prúdu, takže pri 12 V môžem zdroj zaťažiť maximálne 480 Wattmi

Špecifikácia 80 Plus Gold predpokladá účinnosti v závislosti od záťaže

Záťaž

20 %

50 %

100 %

Účinnosť

90 %

92 %

87 %

Výrobcom udávaná účinnosť

Meracia zostava

Výsledky merania sú v tabuľke

Záťaž

20 % (150 W)

50 % (375 W)

Príkon

162 W

409 W

Účinnosť

92 %

91 %

Účinnosť požadovaná

90 %

92 %

Meranie pri 50 % záťaži ukazuje účinnosť o 1 % nižšiu, než sú požiadavky štandardu čo je v tolerancii prípadných chýb merania. K tomu je však pravdepodobne potrebné pripočítať príkon ventilátora, ktorý je taktiež napájaný z 12 V vetvy. Reálny príkon ventilátora zodpovedal údaju na jeho štítku, čiže 3,4 W. Namiesto 150 W teda zdroj odoberal 153,4 W a pri polovičnej záťaži namiesto 375 W odoberal 378,4 W. Ak zoberieme do úvahy aj príkon ventilátor a tak požiadavky certifikácie  80 Plus Gold zdroj spĺňa s rezervou.

Deklarované prúdy pre jednotlivé napätia

Otestoval som taktiež toleranciu napätia na napäťových linkách 12 V, 5 V a 3,3 V pri rôznej záťaži a sledoval aj pokles napätia, či zodpovedá špecifikácii ATX 2.2. Tolerancia kladných napätí je +/- 5 %. Pri napätí 12 V je v špičke povolená tolerancia +/- 10 %.

Napätie (V)

Tolerancia

Minimum (V)

Maximum (V)

+12 V

+/- 5 %

11,4

12,6

+ 5 V

+/- 5 %

4,75

5,25

+ 3,3 V

+/- 5 %

3,14

3,47

-12 V

+/- 10 %

-10,8

-13,20

+ 5VSB

+/- 5 %

4,75

+5,25

Ako už bolo spomenuté, použitá elektronická záťaž má limit 600 W výkonu, alebo 40 A prúdu, takže pri 12 V môžem zdroj zaťažiť maximálne 480 Wattmi. Preto som paralelne zapojil 4 žiarovky 12 W/ 40 W, takže som k nameranému výkonu na záťaži pripočítal ešte 160 W.

Nameraný výkon pri ktorom je napätie ešte v tolerancii

Napätie (V)

Výkon (W)

+12 V

612 W

+ 5 V

70 W

+ 3,3 V

42 W

Celkový reálny výkon zdroja je teda 724 W. Náš test teda de facto potvrdzuje technické údaje udávané výrobcom a spĺňa požiadavky certifikácie 80 Plus Gold

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Supremo FM2 Gold 750W SilentiumPC PC zdroj

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať