ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021

Továrne budúcnosti

0
Pracovníci získavajú zručnosti, ktoré už po roku 2030 nebudú potrebovať Vsúčasnosti sme svedkami snahy dosiahnuť renesanciu odborného vzdelávania prostredníctvom kurzov pre študentov zameraných na priemysel, rekvalifikačných programov pre dospelých a podporou ďalšieho vzdelávania vo všeobecnosti. Netreba však zabúdať na to, že v továrňach budúcnosti bude úloha zručností dramaticky odlišná. Nachádzame sa v počiatočnom štádiu tzv. priemyslu 4.0: digitálnej výroby, ktorá sa snaží automatizovať a regulovať každý aspekt výroby vrátane človeka. No zdá sa, že vlády neuvažujú o tom, čo to znamená pre mladých ľudí, ktorí chcú v budúcnosti pracovať vo výrobe. Môžeme pozorovať, že výroba v továrňach sa zásadne presúva od ľudských pracovníkov k strojom. V technologicky vyspelých výrobných prevádzkach sa stroje navzájom prepájajú v rámci tzv. internetu vecí. Pomocou senzorov sa zhromažďujú informácie a posielajú signály späť do výrobného procesu. Odborníci predpokladajú, že do roku 2030 to povedi ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať