SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Transparentnosť podnikania je hlavnou prioritou manažmentu – vyplýva z prieskumu IDC

0
IDC v mene spoločnosti IFS uskutočnila celosvetovú štúdiu, ktorá odhaľuje, ako môžu podniky zásluhou implementácie ERP systémov dosiahnuť trvalú návratnosť investícií. Prieskum, do ktorého sa v rámci rozhovorov zapojili zákazníci spoločnosti IFS po celom svete ukázal, že za najdôležitejší faktor sa považuje transparentnosť podnikania. Hneď za ním nasledovala efektívna infraštruktúra, lepší prístup k údajom a lepšie vzťahy so zákazníkmi.

Štúdia vychádza z rozhovorov s výkonnými pracovníkmi siedmich spoločností, ktoré implementovali IFS Aplikácie v Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii, Austrálii, Poľsku, Španielsku, Nórsku a Holandsku.

Podľa spoločnosti IDC viac než 60 % organizácií využíva staršie systémy, ktoré síce môžu podporiť každodenné obchodné aktivity, ale rozhodne neposkytujú dostatočnú transparentnosť podnikania, nedokážu zohľadniť zmeny v procesoch a dostatočne nepodporujú automatizáciu. Zvýšiť prehľadnosť a rozšíriť podnikanie na medzinárodnú úroveň je prostredníctvom týchto starších systémov veľmi náročné. V organizáciách, ktoré zaviedli IFS Aplikácie ako jediné, plne integrované riešenie, zaznamenala spoločnosť IDC tieto výsledky:

  • Transparentnosť podnikania. 89 % opýtaných uviedlo možnosť zviditeľniť činnosti vykonávané v rámci celej organizácie všetkým podielnikom ako najdôležitejší prínos implementácie komplexného podnikového IT riešenia.
  • Jednotná infraštruktúra. 75 % respondentov uvádza ako najdôležitejšiu jedinú centrálnu aplikačnú platformu, vďaka ktorej sú eliminované problémy, ktoré prináša prevádzka niekoľkých rôznych systémov.
  • Prístup k podnikovým údajom. 68 % uprednostňuje lepší prístup k údajom, ktorý im umožňuje rýchlejšie rozhodovanie na všetkých úrovniach v spoločnosti.
  • Vzťahy so zákazníkmi. Viac než polovica opýtaných - 58 % - hodnotí ako najdôležitejší aspekt plne integrovaného ERP riešenia lepší prehľad o vzťahoch so zákazníkmi, a tým aj možnosť lepšie a rýchlejšie reagovať na ich požiadavky.

„Je veľmi zaujímavé sledovať, že výhody implementácie plne integrovaného riešenia prevažujú nad vnímanými ťažkosťami, najmä s ohľadom na skutočnosť, že tisíce organizácií stále lipnú na starých systémoch," hovorí Anders Munk Ebbesen, Research Manager, IDC Nordic. „Výhody odhalené v tejto štúdii sú témou na zamyslenie pre všetkých pracovníkov IT s rozhodovacou právomocou, ktorí zvažujú zmenu podnikového softvéru."

„Táto štúdia je jasným dôkazom, že implementácia plne integrovaného ERP systému by mala byť vnímaná primárne ako obchodný projekt a nie čisto ako IT projekt," konštatuje Dan Matthews, IFS CTO. „Potenciálna návratnosť investícií je iste dostatočne pádnym argumentom pre zavedenie podnikovo orientovaného prístupu. V stále viac globalizovanom obchodnom svete je prístup k všetkým procesom a transakciám a ich kontrola prostredníctvom jediného systému dôležitou konkurenčnou výhodou."

Pridať komentár