SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Ericsson oznámil výsledky za 3.kvartál

0
  • Tržby poklesli medziročne o 2 % a kvartálne o 1 %.

  • Tržby za siete poklesli medziročne kvôli slabšiemu obchodovaniu v niektorých častiach Európy, v Číne, Kórei a Rusku, a tiež kvôli pokračujúcemu poklesu v predaji zariadení CDMA technológie. Toto bolo čiastočne kompenzované silným rastom obchodovania v Severnej Amerike. Prevádzková marža bola štvrťročne stabilná.
  • Tržby divízie Globálnych služieb vzrástli medziročne o 19 %. Prevádzková marža kvartálne vzrástla.
  • Predpokladá sa, že krátkodobo bude prevládať základný biznis mix, v ktorom majú projekty sieťového pokrytia vyššie zastúpenie ako projekty budovania kapacity sietí.
  • Prevádzková marža medziročne poklesla z dôvodu vyššieho podielu projektov sieťového pokrytia a modernizácie sietí v Európe. Prevádzková marža kvartálne vzrástla vďaka nižším prevádzkovým nákladom.
  • Prevádzkový cash flow bol na úrovni SEK 7,0 mld. a hotovostná konverzia k dnešnému dňu je za tento rok na hodnote 52 %.
  • Čistý výnos SEK 2,2 mld. je poklesom z hodnoty medziročného výnosu SEK 3,8 mld. Dôvodom je nižšia ziskovosť divízie Siete.
  • Zriedený zisk na akciu: SEK 0,67 (1,18). Zisk na akciu (nie podľa IFRS): SEK 1,04 (1,52).

SEK mld.

Q3
2012

Q3
2011

Medziroč.
zmeny

Q2
2012

Kvartálne
zmeny

Deväť m.
2012

Deväť m.
2011

Čisté tržby

54.6

55.5

-2 %

55.3

-1 %

160.8

163.3

z toho: Siete

26.9

32.5

-17 %

27.8

-3 %

82.0

99.1

z toho: Globálne služby

24.3

20.4

19 %

24.1

1 %

69.0

56.9

z toho: Riešenia pre podporu

3.3

2.6

29 %

3.5

-5 %

9.8

7.2

Hrubá marža

30.4 %

35.0 %

-

32.0 %

-

31.9 %

37.1 %

EBITA marža bez SP a predaja podielu v Sony Ericsson

8.7 %

13.4 %

-

8.0 %

-

8.2 %

13.0 %

Prevádzkové výnosy bez SP a predaja podielu v Sony Ericsson

3.7

6.3

-42 %

3.3

11 %

9.7

17.6

Prevádzková marža bez SP a predaja podielu v Sony Ericsson

6.7 %

11.3 %

-

5.9 %

-

6.1 %

10.8 %

EBITA marža bez SP

8.7 %

13.4 %

-

8.0 %

-

13.0 %

13.0 %

Prevádzkové výnosy bez SP

3.7

6.3

-42 %

3.3

11 %

17.4

17.6

Prevádzková marža bez SP

6.7 %

11.3 %

-

5.9 %

-

10.8 %

10.8 %

z toho: Siete

5 %

13 %

-

5 %

-

5 %

15 %

z toho: Globálne služby

8 %

9 %

-

6 %

-

6 %

7 %

z toho: Riešenia pre podporu

14 %

3 %

-

12 %

-

9 %

-7 %

Prevádzkové výnosy vrátane SP

3.1

5.7

-45 %

2.1

49 %

14.3

15.7

Príjem po zdanení

3.2

5.9

-45 %

1.8

81 %

14.1

16.3

Čistý výnos

2.2

3.8

-42 %

1.2

81 %

12.2

11.1

Zriedený zisk na akciu, SEK

0.67

1.18

-43 %

0.34

97 %

3.77

3.42

Zisk na akciu (nie podľa IFRS), SEK

1.04

1.52

-32 %

0.78

33 %

4.96

4.73

Cash flow z prevádzkových činností

7.0

1.6

-

-1.4

-

6.3

4.5

Hotovostná konverzia

149 %

24 %

-

-43 %

-

52 %

25 %

Čistý cash na konci hodnoteného obdobia

29.0

35.4

-18 %

25.9

12 %

29.0

35.4

Pridať komentár