SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

UPJŠ v Košiciach hľadá dodávateľa IKT v hodnote 700 tis. eur

0
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach hľadá dodávateľa informačných a komunikačných technológií (IKT) v hodnote vyše 700 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (EÚ), predmetom zákazky bude nákup osobných počítačov, notebookov, monitorov a ďalšieho hardvéru a softvéru. S úspešným uchádzačom univerzita podpíše rámcovú dohodu na obdobie 12 mesiacov.

Víťaza výberového konania určí UPJŠ prostredníctvom elektronickej aukcie, pričom rozhodujúcim kritériom bude najnižšia cena. Finančné prostriedky na nákup IKT univerzita získa z dotácie štátneho rozpočtu, vlastných zdrojov a z fondov EÚ, konkrétne z Operačného programu Výskum a vývoj. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 26. novembra tohto roku.

Pridať komentár