NICEBOY_072021 NICEBOY_072021 NICEBOY_072021

Vylepšovanie ľudských schopností – príležitosť, alebo riziko?

Bezpečnosť
0

Pojem human augmentation zahrňuje vylepšovanie schopností človeka, prípadne zvyšovanie jeho produktivity prostredníctvom technológií. Od počiatku svojej histórie sa ľudstvo snažilo zdokonaľovať svoje telá tak, aby sme získali schopnosti nad úroveň našich prirodzených schopností. Od lukov a šípov na zefektívnenie lovu, cez okuliare na obnovenie ostrosti videnia, až po kardiostimulátory, pomocou ktorých udržujeme činnosť srdca. Takýchto príkladov, ako nás samotných pomocou dostupných technológií vylepšiť, prípadne dokonca zachrániť život by sme našli podstatne viac. 

V digitálnej ére získalo „zdokonaľovanie človeka“ úplne nový rozmer. Samozrejme nemáme na mysli obraz vykresľovaný sci-fi filmami ako Terminator, Universal Soldier alebo RoboCop, ktoré naznačujú  obraz čiastočne organickej a čiastočne kyborgskej budúcnosti. Takže aká je realita a čo nám prípadne hrozí? Koncept technologického vylepšenia ľudského tela, čiže našich fyzických a duševných schopností (tzv. human augmentation) –už nie je len výmyslom či myšlienkou science fiction, a to najmä preto, že digitálne technológie sú čoraz dôležitejšou súčasťou našich každodenných životov. 

Technologické vylepšenie ľudských schopností je dnes jedným z najvýznamnejších trendov v oblasti technológií. Už teraz vidíme široké spektrum praktických aplikácií ich nasadenia v každodenných oblastiach nášho života, ako je zdravotná a sociálna starostlivosť, šport, vzdelávanie a doprava. Exoskeletony pri požiaroch a záchranných akciách alebo 3D tlač ľudských orgánov sú len jednými z mnohých príkladov. Je však na mieste, že ľudia cítia aj obavy. Nadšenci do technologických vylepšení ľudského tela už teraz testujú hranice toho, čo je možné, ale potrebujeme spoločenskú zhodu v oblasti štandardov, aby sme zaistili, že technologické zásahy do ľudského tela dosiahnu plný potenciál svojho využitia a zároveň budú minimalizované akékoľvek riziká. 

Potenciál zdokonaľovania človeka smerom, ktorý pozitívne prispieva k našej kolektívnej budúcnosti je obrovský, no treba brať do úvahy aj výzvy nielen technologické, ale aj etické, s ktorými sa ľudstvo môže na tejto ceste stretnúť. Jedná sa predovšetkým o spoľahlivosť a hlavne bezpečnosť takýchto riešení. Na konferencii Kaspersky NEXT boli okrem iného prezentované výsledky prieskumu realizovaného v spolupráci s výskumnou skupinou Opinium v Európe a severnej Afrike. Cieľom prieskumu nebolo len zistiť názory, ale predovšetkým podnietiť diskusiu o etike a bezpečnosti vylepšovania človeka, porozumieť tomu, ako to ľudia vnímajú, a vyvrátiť prípadné mýty týkajúce sa tejto témy. Aj tento prieskum by mal aspoň čiastočne priniesť odpoveď na zložitú otázku: Je zväčšenie človeka príležitosťou pre ľudstvo alebo nebezpečným snom?

Výsledky prieskumu prezradili, že väčšina z nás by na sebe niečo zmenila. Mnohí (69 %), sa však obávajú, že vylepšenie schopností človeka by bolo dostupné výhradne pre bohatých a dokonca až  88 % respondentov uviedlo, že sa obávajú, že by ich telá mohli byť hacknuté kyberzločincami..  Uvedieme konkrétne čísla: 92 % respondentov by zmenilo nejaký svoj fyzický aspekt, ak by to šlo, zatiaľ čo takmer dve tretiny (63 %) by zvažovalo technologický zásah do svojich tiel na ich vylepšenie – či už natrvalo alebo dočasne. Prieskum teda odhalil, vcelku pozitívne naladenie ľudí pre vylepšovanie schopností ľudského tela pomocou technológií. Technologickému vylepšeniu ľudského tela sú najviac naklonení Portugalci, Španieli a Taliani a najmenej Briti. 

Väčšina ľudí mala jasno v tom, že chce, aby sa technologické vylepšenie schopností človeka používalo pre dobro ľudstva, pričom 53 % ľudí sa vyjadrilo, že by mali byť použité na zlepšenie kvality života. Naprieč krajinami sa ľudia vyslovili, že cieľom akéhokoľvek technologického zásahu do ľudského tela by malo byť zlepšenie celkového fyzického zdravia (40 %) alebo zraku (33 %). Niektorí respondenti dokonca vyslovili želanie pripojiť k svojim telám smartfóny.  

Uvedieme ďalšie zaujímavé fakty zistené z prieskumu

Schopnosť zvýšiť atraktívnosť svojho tela oslovila viac než tretinu žien (36 %) a iba štvrtinu mužov (25 %), zatiaľ čo mužom viac záleží (23 %) na zvyšovaní svojej sily než ženám (18 %).

Takmer polovica opýtaných (47 %) sa domnieva, že vlády by mali regulovať možnosti technologického vylepšovania ľudských schopností. Najviac je za vládne intervencie Veľká Británia (77 %), na opačnej strane sa nachádza Grécko (17 %).

Tretina ľudí (33 %) je nadšená z myšlienky technologického vylepšovania ľudských schopností, ale ženy (21 %) sú touto predstavou predsa len o niečo viac znepokojené než muži (15 %).

Výsledky prieskumu boli prezentované na online konferencii Kaspersky NEXT, kde na tému technologického vylepšenia ľudských schopností debatovali poprední odborníci zo súkromného aj akademického sektora:

„Myslím si, že väčšina ľudí bude ochotná akceptovať technologické vylepšenia svojich schopností, pokiaľ sa budú uskutočňovať veľmi malými postupnými krokmi a uvidia v nich ekonomické a zdravotné benefity,“ myslí si Zoltan Istvan, autor a zakladateľ Transhumanistickej strany. „Historicky sa ľuďom spočiatku technologické inovácie nepáčia, ale prijímajú ich, pretože si uvedomujú, že v stávke je ich práca, živobytie aj národná bezpečnosť,“ dodáva.

Pre profesora Juliana Savulescu je najdôležitejšou oblasťou technologického vylepšenia ľudských schopností tá psychologická – zlepšovanie kognitívnych a morálnych schopností. „Najväčšou hrozbou, ktorej čelíme, je nerovnosť v kapacitách ľudského správania, vrátane morálneho správania.“  Profesor Savulescu ďalej varuje: „Technologické vylepšenie schopností človeka má potenciál existujúce rozdiely ešte prehĺbiť, takže výzvou pre vlády na celom svete je, ako potenciál ľudského vylepšenia využiť pre dobro.“ 

David Jacoby, hlavný bezpečnostný analytik Globálneho tímu pre výskum a analýzu spoločnosti Kaspersky v Európe dodáva: „Pri pohľade do minulosti, zlí aktéri vždy našli spôsob, ako nové technológie zneužiť – avšak vo všeobecnosti boli tieto technologické pokroky pre ľudstvo pozitívne – a som si istý, že sa to dotkne aj technologického vylepšovania ľudských schopností. To znamená, že musíme zostať ostražití a dávať si pozor na hrozby zneužitia alebo útoku, aby myšlienka na bezpečnosť neprišla prineskoro, keď sa už technologické vylepšovanie ľudských schopností stane každodennou realitou.“

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
human augmentation

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať