PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022

Výskumný tím našiel kľúč k dlhovekosti

0

S čím súvisí dĺžka života? Podľa nového výskumu biológov z Rochesterskej univerzity tkvie kľúčový kúsok skladačky v mechanizmoch, ktoré regulujú génovú expresiu. V článku publikovanom v časopise Cell Metabolism vedci skúmali gény spojené s dĺžkou života. Ich výskum zisťoval špecifické vlastnosti týchto génov a odhalil, že dva regulačné systémy kontrolujúce génovú expresiu – cirkadiánne a pluripotentné siete – sú rozhodujúce pre dlhovekosť.

Ich zistenia majú vplyv na pochopenie toho, ako sa dlhovekosť vyvíja, ako aj na určovanie nových cieľov v boji proti starnutiu a chorobám súvisiacich s vekom. Výskumníci porovnávali vzorce génovej expresie 26 druhov cicavcov s rôznymi maximálnymi dĺžkami života – od dvoch rokov (piskor) po 41 rokov (krtopotkan holý). Identifikovali tisíce génov súvisiacich s maximálnou dĺžkou života druhu, ktoré buď pozitívne, alebo negatívne korelovali s dlhovekosťou.

Zistili, že dlhoveké druhy mávajú nízku expresiu génov zapojených do energetického metabolizmu a zápalu a vysokú expresiu génov zapojených do opravy DNA, transportu RNA a organizácie bunkového skeletu (alebo mikrotubulov). Predchádzajúca práca vedcov ukázala, že vlastnosti ako efektívnejšia oprava DNA a slabšia zápalová reakcia sú charakteristické pre cicavce s dlhou životnosťou. 

Pri krátkovekých druhoch je to naopak. Majú tendenciu mať vysokú expresiu génov zapojených do energetického metabolizmu a zápalu a nízku expresiu génov zapojených do opravy DNA, transportu RNA a organizácie mikrotubulov. Keď vedci analyzovali mechanizmy, ktoré regulujú expresiu týchto génov, našli dva hlavné systémy. Gény negatívne vplývajúce na dĺžku života (tie, ktoré sa podieľajú na energetickom metabolizme a zápale) sú riadené cirkadiánnymi sieťami.

To znamená, že ich expresia je obmedzená na určitú dennú dobu, čo môže pomôcť obmedziť celkovú expresiu génov u dlhovekých druhov. A to znamená, že môžeme mať aspoň určitú kontrolu nad negatívnymi génmi dĺžky života (zdravý spánok a vyhýbanie sa nočnému vystavovaniu sa svetlu, pretože to môže zvýšiť expresiu negatívnych génov dĺžky života). Na druhej strane gény pozitívne vplývajúce na dĺžku života sú riadené tým, čo sa nazýva sieť pluripotencie.

Tá sa podieľa na preprogramovaní somatických buniek – akýchkoľvek buniek, ktoré nie sú reprodukčnými – na embryonálne bunky, ktoré sa môžu ľahšie omladiť a regenerovať preskupovaním DNA, ktorá sa starnutím stáva dezorganizovanou. „Zistili sme, že evolúcia aktivovala pluripotentnú sieť, aby sa dosiahla dlhšia životnosť,“ hovorí Vera Gorbunová, profesorka biológie a medicíny na Rochesterskej univerzite. Toto zistenie môže pripraviť pôdu pre nové zásahy proti starnutiu, ktoré aktivujú kľúčové pozitívne gény životnosti.

Zdroj: futurity.org.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať