ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Elektrifikácia nákladnej dopravy ako dôležitý krok k dekarbonizácii

0

Doprava patrí medzi najväčších prispievateľov v oblasti emisií skleníkových plynov, pričom predstavuje takmer 25 % celosvetových emisií CO2. Cestné vozidlá sú zodpovedné za takmer 75 % emisií CO2 v sektore dopravy.

SAMSUNG 07M Advertisement

Z tohto dôvodu musí byť veľká časť zo šiestich miliónov dieselových nákladných vozidiel v Európe čo najskôr nahradená vozidlami s nulovými emisiami. Ako vidno podľa svetových trendov, v nákladnej doprave bude v budúcnosti primárne zohrávať úlohu elektrina a v súlade s tým viaceré vlády stanovili plány prechodu na elektrifikáciu odvetvia nákladnej dopravy do roku 2050.

Elektrina ponúka najvyššiu efektivitu využitia energie na pohon vozidla a vďaka tomu nižšie prevádzkové náklady. Tie sú na porovnanie zhruba polovičné oproti nafte a až štvrtinové oproti syntetickým palivám či vodíku. Vodík sa musí vyrábať pomocou elektrickej energie a potom ho treba ochladiť a stlačiť na naplnenie do vozidla predtým, ako sa môže znova použiť na výrobu elektriny v palivovom článku. Celý tento reťazec prispieva k vysokým stratám energie, na ktorého konci je účinnosť vodíkového systému na úrovni 30 – 35 %.

Jedným z hlavných argumentov proti elektrickým nákladným vozidlám je pridlhý čas nabíjania v porovnaní s naplnením vodíkového kamióna, ktoré trvá okolo 10 minút. To je však tiež trocha zavádzajúci údaj, ktorý nehovorí nič o tom, že plniaca stanica sa po naplnení vozidla potrebuje znova natlakovať. To je proces, ktorý môže zabrať aj viac ako hodinu, počas ktorej nie je plnenie možné. Navyše s príchodom výkonnejších nabíjacích staníc a nového nabíjacieho štandardu MCS (Megawatt Charging System) tento čas do roku 2025 môže poklesnúť na 45 minút. Vzhľadom na to, že vodiči na dlhých cestách v Európe majú podľa legislatívy po štyri a pol hodinách jazdy povinnú prestávku na odpočinok v trvaní 45 minút, možno počas tejto prestávky nabiť batériu bez toho, aby vodič strácal čas, pričom sa bude nabíjať dostatočne pomaly, aby to batériu výrazne nezaťažovalo. Samozrejme, za predpokladu, že existuje potrebná infraštruktúra.

Budovanie nabíjacej infraštruktúry prebieha postupne, pričom prvá na rade je elektrifikácia „last mile delivery“, t. j. rozvoz tovaru v rámci miest, respektíve od logistického skladu k zákazníkovi. Po dobudovaní lokálnej a následne tranzitnej nabíjacej infraštruktúry príde na rad diaľková a medzinárodná kamiónová doprava.

Jedným z významných hráčov pri budovaní infraštruktúry je spoločnosť ZSE Drive. Dokazuje to aj nedávnym otvorením prvej verejnej nabíjacej lokality pre nákladné elektromobily v Trnave. Tá sa nachádza v areáli EMPARK a ponúka po prvýkrát na Slovensku nabíjaciu stanicu s maximálnym výkonom až 400 kW.

ZSE Drive momentálne prevádzkuje takmer 500 verejných nabíjacích bodov a plánuje do konca roka 2024 vybudovať ďalších približne 150 ultrarýchlych nabíjacích bodov po celom Slovensku. Spoločnosť sa sústreďuje na poskytovanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ako napríklad malých vodných elektrární, čím umožňuje 100 % certifikované ekologické nabíjanie elektromobilov. Areál EMPARK v Trnave poskytuje komplexné služby pre vodičov nákladnej dopravy na úrovni najvyspelejších krajín západnej Európy. Okrem nabíjacej stanice pre elektrické kamióny ponúka parkovisko s kapacitou až 150 kamiónov, čerpaciu stanicu, autoservis, umývaciu linku, ako aj jedinú lávku na Slovensku na odstraňovanie ľadu zo striech návesov. Vodiči majú k dispozícii aj predajňu náhradných dielov, overovanie, montáž a servis tachografov, reštauráciu s domácim jedlom, Wi-Fi a možnosť využívania práčky, sušičky alebo osobných kúpeľní so sprchou.

Ako hovorí konateľ EMPARKU Ing. Peter Hájik: „Budúcnosť nám nie je ľahostajná a momentálne pripravujeme inštaláciu fotovoltických panelov v našom areáli, aby sme mohli využívať zelenú energiu vlastnej výroby.“

Inštalácia fotovoltických panelov súvisí s ďalším rozširovaním areálu rovnako ako budovaním ďalších nabíjacích stanovíšť pre nákladné vozidlá, ktoré budú z veľkej časti napájané práve z obnoviteľných zdrojov.

 „Téma elektromobility predstavuje dôležitú súčasť procesu nevyhnutnej energetickej transformácie 21. storočia. Intenzívne pracujeme na rozvoji infraštruktúry pre elektromobily, pretože jej dostupnosť tvorí jeden z najdôležitejších nástrojov na prekonanie predsudkov spotrebiteľov vyplývajúcich z obáv z dojazdu elektromobilov. Vďaka spolupráci so spoločnosťou EMPARK sme položili základný kameň rozvoja verejnej nabíjacej siete pre nákladnú automobilovú dopravu na Slovensku,“ hovorí Juraj Krajcár, člen predstavenstva ZSE.

Otváranie nových nabíjacích staníc pre nákladné elektromobily je dôležitý krok k dekarbonizácii dopravy na Slovensku a k vytvoreniu udržateľnej budúcnosti. Spolupráca ZSE Drive s EMPARK Trnava predstavuje významný míľnik v rozvoji elektromobility a infraštruktúry potrebnej na jej podporu.

Zobrazit Galériu

ZSE

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať