SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Prieskum: Aká je pripravenosť bánk a technologických spoločnosti v otvorenom bankovníctve?

Bezpečnosť
2
Smernica PSD2 - známa aj pod označením otvorené bankovníctvo - zavádza bezpečnostné opatrenia nielen pre banky, ale aj pre technologické spoločnosti, ktoré spracovávajú dáta o zákazníkoch. Prieskum potvrdil, že smernicou ovplyvnené organizácie berú bezpečnostné riziká vážne, a to aj nad rámec povinných opatrení. Nová legislatíva síce prináša aj nové možnosti pre kybernetických zločincov, avšak pri zodpovednom prístupe možno riziká spojené so smernicou PSD2 minimalizovať. Medzi najdôležitejšie závery výskumnej správy patrí: • Novo založené finančno-technologické spoločnosti majú v porovnaní so zavedenými bankami menej skúseností s riešením podvodov. Avšak zákazníci im musia ako oficiálnym poskytovateľom služieb dať rovnakú dôveru, akú banky získavali po mnoho rokov. • Počítačoví zločinci budú nový typ aplikácií využívať pre získavanie citlivých informácií a zákazníci spoliehajúci sa na otvorené bankovníctvo tak budú náchylnejší k phishingovým útokom. • Aplikačné rozhranie niektorých ...

PRAM Consulting s.r.o.

Všetky autorove články
internet bakning online Digital dáta peniaze

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať