SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Neurolinkové rozhrania prepojenie počítača s mozgom

6
Idea ovládať svet okolo seba čistou myšlienkou je stará ako ľudstvo samo. Ešte donedávna šlo len o sny, ale s masívnym pokrokom v technológiách i vo vedeckom poznaní tieto sny dostávajú čoraz hmatateľnejšie obrysy. Ako súčasný vývoj ovplyvní budúcnosť ľudstva? Priame ovládanie počítačov myšlienkou je ideálna forma používateľského rozhrania. Aj keď na prvý pohľad to môže pôsobiť ako fantázia či mágia, v skutočnosti ide o celkom serióznu vetvu vývoja, známu pod skratkou BCI (Brain – computer interface). V prvej polovici nášho článku sme sa po­drobne pozreli na to, v akom stave sú tieto technológie dnes a aké úžasné pokroky dosiahli v posledných rokoch. Predstavili sme, na akom princípe tieto rozhrania naozaj fungujú a aké majú limity, pričom sme vysvetlili aj to, prečo tieto limity vlastne existujú a čím sú spôsobené. Namiesto fantázií a túžob vám teda bola prezentovaná tvrdá realita bez popularizačných prikrášľovaní. V druhej časti sa pozrieme na blízku a vzdialenejšiu budúcnosť. Súč ... Zobrazit Galériu

František Urban

Všetky autorove články
rozhrania mozog vývoj

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať