Počas Dňa bezpečnejšieho internetu vyškolia viac ako 3 500 detí

0

Pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu uskutoční v utorok 7. februára spoločnosť Orange Slovensko ďalšiu fázu svojho dlhodobého projektu vzdelávania na školách, ktorého cieľom je zvyšovať znalosti žiakov o bezpečnom používaní internetu. O potenciálnych nebezpečenstvách virtuálneho sveta sa bude s viac než 3 500 žiakmi z takmer 50 základných škôl a osemročných gymnázií v jedenástich mestách v utorok rozprávať dvadsať vyškolených lektorov pod vedením detskej psychologičky Márie Tóthovej-Šimčákovej.

"Virtuálny svet so sebou prináša čoraz väčšie riziká. Za ostatné roky sa výrazne znížil vek, keď prichádza dieťa po prvý raz do kontaktu s internetom. Z roka na rok je cítiť výrazný nárast internetových zručností u detí. Súčasná situácia však so sebou prináša nové závislosti medzi mladými ľuďmi a jednou z nich je aj závislosť od internetu. Čoraz častejšie dochádza aj ku kyberšikane. Preto je veľmi dôležité s deťmi, rodičmi aj učiteľmi o týchto nástrahách rozprávať," uviedla na dnešnej tlačovej konferencii Tóthová-Šimčáková, pod ktorej vedením už vyškolení lektori od roku 2008 navštívili viac než 300 škôl a vyškolili takmer 17 500 žiakov. Taktiež sa o tejto téme rozprávali s viac než 800 rodičmi žiakov. "Projekt, na ktorom spolupracujeme so spoločnosťou Orange, prináša želané ovocie a presahuje hranice klasického vzdelávania na školách. Lektori sa po návšteve vyučovacích hodín stávajú v mnohých prípadoch konzultantmi pre celú školu, udržujú kontakty s vedením školy, čo nám umožňuje priamo riešiť konkrétne problémové situácie," dodala Tóthová-Šimčáková.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať