PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Slovenská premiéra ekosystému BluStar

0
Video postupne preberá na internete hlavnú rolu. Podľa najnovšej štúdie Cisco Visual Networking Index Forecast o päť rokov sa prenesie cez internet 1,2 milióna videominút za sekundu, čo zodpovedá videu trvajúcemu 833 dní.

Na rastúcu popularitu video komunikácie sa pripravuje aj podniková sféra, resp. dodávatelia biznis riešení. Spoločnosť ALISON Slovakia zorganizovala 11. októbra podujatie pre manažérov a IT špecialistov, ktoré sa venovalo multimediálnej komunikácii. Na svojej akadémii predstavila viaceré novinky vrátane nového komunikačného systému Aastra BluStar Ecosystem.

ALISON akadémie, ktoré spoločnosť organizuje už päť rokov, poskytujú popri prezentácii technologických noviniek priestor pre neformálne stretnutia ľudí z biznisu. Spoločnosť tým získava objektívnu spätnú väzbu o potrebách podnikateľskej sféry. Doteraz sa na akadémiách rozoberali viaceré aktuálne témy, napríklad ochrana utajovaných informácií v kyber priestore, Cloud Computing či detekcia a manažment hrozieb.

Na poslednej akadémii malo slovenskú premiéru komplexné portfólio riešení pre video komunikáciu a spoluprácu od spoločnosti Aastra. Účastníci si mohli pozrieť aj živé ukážky konkrétnych riešení. Aastra kladie v rámci svojej novej stratégie BluStar dôraz na jednotný zákaznícky zážitok, keď ponúka rovnaký vzhľad používateľského rozhrania nezávisle na použitom zariadení.

„Chceme dať zákazníkom možnosť voľby," povedal viceprezident spoločnosti Aastra pre produkty Simon Beebe. „BluStar znamená pre podniky vyššiu flexibilitu pri výbere zariadenia a spôsobe komunikácie. Náš ekosystém je jednoduchý na nasedenie i správu, vytvára plne integrované prostredie pre vysoké rozlíšenie hlasu a videa a ponúka ďalšie nástroje pre spoluprácu."

Pozvaní odborníci na ALISON akadémii predviedli aj ďalšie riešenia umožňujúce nasadenie multimédií do bežnej komunikačnej praxe podnikov, napríklad novú verziu kontaktného centra Solidus eCare 8.0, IP komunikačný systém MX-ONE Telephony Server 5.0. a ďalšie zaujímavé technológie.

Pridať komentár