SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Slovenská republika a Česká republika sa zhodli na postupe pri zabezpečovaní eurofondov po roku 2020

Tlačové správy
0

Počas spoločného rokovania vlád Českej republiky a Slovenskej republiky, ktoré prebieha dnes v Lednici, rokoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini s námestníčkou ministerky pre miestny rozvoj ČR Klárou Dostálovou o ďalšom smerovaní eurofondov a politiky súdržnosti EÚ v súvislosti s budúcnosťou financií EÚ.

Obe strany sa zhodli na podpore silnej pozície politiky súdržnosti v rámci diskusií o budúcom viacročnom finančnom rámci EÚ po roku 2020.

Eurofondy po roku 2020 by mali byť prednostne zamerané na najmenej rozvinuté regióny EÚ. „Občania vo všetkých regiónoch Slovenska i Čiech musia mať rovnaké šance na rozvoj ako obyvatelia pri Paríži či Berlíne,“ pripomenul Peter Pellegrini.

Členské štáty a ich regióny však potrebujú väčšiu flexibilitu pri identifikácii rozvojových potrieb ich územia.

„Musíme si uvedomiť, že priemyselná revolúcia 4.0 prinesie v najbližších rokoch zásadné zmeny štruktúry hospodárstva vo všetkých členských krajinách, a využiť európske zdroje na včasné zavádzanie týchto zmien u nás,“ vyhlásil vicepremiér Pellegrini. „Zároveň potrebujeme zabezpečiť rovnaké pravidlá v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov navzájom, ale aj medzi politikou súdržnosti a ostatnými nástrojmi EÚ,“ dodal.

Podporu bude pritom potrebné smerovať na dosahovanie konkurencieschopnosti regiónov, a to podľa ich územných špecifík a predpokladov rastu.

Slovenská aj česká strana potvrdili, že zjednodušovanie procesov programovania a implementácie politiky súdržnosti má priaznivý dopad na prijímateľov grantov, efektívne vynaloženie finančných prostriedkov a dosahovanie stanovených cieľov.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
EU

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať