ACER_JUN23 ACER_JUN23 ACER_JUN23

Smart hodinky a fitness náramky nás už čoskoro upozornenia či máme koronavírus

0

Odhaduje sa, že každý piaty človek žijúci v USA nosí fitnes náramok alebo inteligentné hodinky. Vďaka týmto zariadeniam môžu používatelia sledovať svoj spánok a aktivity, srdcovú frekvenciu, hladinu nasýtenia krvi kyslíkom a ďalšie biomarkery. Objavila sa myšlienka, že ak nositeľné zariadenia môžu monitorovať odchýlky od normálnych hodnôt, mohli by takisto naznačiť, že niekto sa nakazil koronavírusom. Poskytli by tak ľuďom včasné varovanie, aby sa izolovali, ešte pred pozitívnym výsledkom testu.

Nositeľné doplnky predstavujú atraktívny skríningový nástroj, pretože sú neinvazívne a digitálne hodnotenie je nepretržitý proces. Mohli by tak pravdepodobne odhaliť predsymptomatických jedincov, ktorí môžu byť nákazliví až tri dni predtým, ako sa začnú cítiť zle. Niektorí vedci sa domnievajú, že nositeľné zariadenia môžu dokonca pomôcť odhaliť aj asymptomatických roznášačov, u ktorých sa príznaky neprejavujú. Odhaduje sa, že až 40 percent všetkých infekcií spadá do tejto kategórie.

Medzi najlepšie signály nasvedčujúce na infekciu COVID-19 patrí pokojová srdcová frekvencia, ktorá stúpne jeden deň alebo dokonca pár dní pred objavením sa príznakov. Pravda, nemožno sa spoliehať len na jeden signál, niektoré štúdie preto sledujú aj aktivitu používateľov a ich spánkové vzorce ako náznak možnej infekcie. Menej populárna metrika je teplota pokožky, azda aj preto, že väčšina nositeľných zariadení ju nedokáže zmerať (prsteň Oura je jeden z mála, ktorý to zvládne).

Predplatné NEXTECH 2023

Navyše sa ukazuje, že horúčka nie je u infikovaných pacientov taká častá, ako sa predpokladalo (má ju len asi 30 % z nich). Predbežné výsledky uskutočnených štúdií sú povzbudivé. V štúdii, do ktorej bolo zapojených viac ako 600 pracovníkov v prvej línii, sa ukázalo, že prsteň Oura bol schopný predpovedať COVID-19 tri dni pred objavením sa príznakov s presnosťou viac ako 90 %. Spoločnosť Fitbit vo svojej štúdii s vyše 1000 pacientmi s koronavírusom dokázala odhaliť viac ako polovicu pozitívnych prípadov deň pred nástupom symptómov so 70-percentnou presnosťou.

Zatiaľ však tieto štúdie neboli recenzované a počet zúčastnených pacientov musí byť výrazne vyšší (stovky tisíc, ba až milióny), aby sa zlepšila presnosť algoritmov a znížila miera falošných poplachov. Problémom však môže byť napríklad nerovnomerné rozloženie nositeľných zariadení v bežnej populácii. Obyvateľstvo s nižšími príjmami, ktoré si ich nemôže dovoliť, by bolo vylúčené. Okrem toho je tu otázka súkromia. Stálo by odhalenie infekcie o tri dni skoršie za to, aby sme naše biometrické údaje nechali uložené na serveroch spoločnosti na ich extrahovanie a automatickú analýzu?

A napokon je tu ešte jedna zásadná otázka: Má COVID-19 dostatočne jedinečný a spoľahlivý „odtlačok prsta“, aby sa dal rozlíšiť od iných koronavírusov a respiračných infekcií? Výskumníci sú však optimistickí – tak ako pandémia zaviedla telemedicínu, niečo podobné sa môže stať aj s digitálnym sledovaním infekcií.

Zdroj: wired.co.uk.

Redakcia

Všetky autorove články
smart Watch hodinky zdravie ochrana

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať