CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Sme najstabilnejší sektor našej ekonomiky / Peter Rusiňák, AMCHAM Deputy Director – Policy & Advocacy

0

Centrá podnikových služieb združené v AmCham BSCF (Business Service Center Forum) zamestnávajú na Slovensku takmer 38 000 ľudí a od minulého roka sa ich počet zvýšil o 1%. Zároveň 85 % členských spoločností očakáva ďalší nárast počtu zamestnancov v nasledujúcich 12 mesiacoch. Priemerný vek zamestnancov je 36,16 roka a od roku 2015 neustále rastie. Dve tretiny z nich majú vysokoškolské vzdelanie. Servisné centrá si naďalej zachovávajú štíhlu štruktúru riadenia, keďže len 9 % zamestnancov zastáva pozície vedúcich pracovníkov. Aj v CPS pracujú prevažne slovenskí občania, medzi zamestnancami je len 11 % cudzincov, z ktorých mierne prevažujú občania členských štátov EÚ. Z hľadiska rodovej diverzity podnikateľské centrá už tretíkrát v histórii zamestnávajú viac žien ako mužov (50,47 %). Na tému aktuálnych trendov sme sa rozprávali s Petrom Rusiňákom vo funkcii AmCham Deputy Director and BSCF coordinator.

NXT: Aký očakávate dosah využívania AI na segment centier podnikových služieb (CPS)?

Peter Rusiňák: Skúsim odpovedať v širšom kontexte. Pri „pohľade zhora“ vieme s istotou povedať, že sektor centier podnikových služieb sa nevráti do stavu pred marcom 2020, a to platí vo všetkých aspektoch ich fungovania. Automatizácia, digitalizácia a využívanie AI budú aj naďalej akcelerovať rozhodovacie procesy, čo v konečnom dôsledku zlepšuje konkurencieschopnosť týchto spoločností a znižuje ich závislosť od „fyzických“ výkonov a operácií, pretože podiel zamestnancov pracujúcich na diaľku bude aj naďalej vysoký. Dnes je stále menej ako polovica zamestnancov sektora fyzicky prítomná na pracovisku. Prirodzenou výzvou pri automatizácii procesov sú požadované zručnosti dotknutých zamestnancov, resp. ochota jednotlivca pri zvyšovaní svojich kompetencií tak, aby tzv. upskilling prebiehal naprieč všetkými levelmi zamestnancov v správnej miere. Do hry vždy takisto vstupuje „drive“ materskej spoločnosti v oblasti automatizácie, do akej miery tlačí na zefektívňovanie procesov v celej korporácii. Hnacím motorom rozvoja sektora zostanú digitalizácia a inovácie. S ich pomocou dokážu byť centrá produktívnejšie, fungovať bezpapierovo či výrazne znížiť náklady a uhlíkovú stopu už len napríklad tým, že nemusíme cestovať na druhú stranu zemegule, aby sme zákazníkovi priniesli požadovanú pridanú hodnotu. Vďaka technológii a digitalizácii dokážeme veci vyriešiť na diaľku.

NXT: Ako sa menili požadované zručnosti uchádzačov do CPS za posledné roky a aké zručnosti si budú musieť doplniť v blízkej budúcnosti?

Peter Rusiňák:  Business centrum je modelom pre efektívne fungovanie spoločností, racionalizáciu procesov, zvyšovanie operability a hľadanie riešení na požiadavky klienta. Špecifické požadované zručnosti uchádzačov o prácu v CPS sa priamo odvíjajú od „core businessu“ danej spoločnosti. Celkovo však vzhľadom na charakter práce v centrách možno konštatovať, že najžiadanejšími zručnosťami sú ovládanie dátových vied, schopnosť komplexne riešiť problémy, kritické myslenie, komunikácia, adaptabilita a práca v tíme.

NXT: Do akej miery sú absolventi SŠ/VŠ pripravení pre potreby CPS?  Aké sú možnosti doplnenia chýbajúcich zručností?

Peter Rusiňák: Naša skúsenosť ukazuje, že absolventi stredných odborných škôl a technických univerzít sú v zásade celkom slušne pripravení zo stránky ich tvrdých zručností (minimálne z tých škôl, ktoré aktívne spolupracujú s praxou), ale firmy sú dlhodobo nútené investovať do rozvoja mäkkých zručností svojich zamestnancov, aby sa tí stali produktívnymi. Okrem ­automatizácie a digitalizácie je náš sektor silno zameraný na implementáciu inovácií a profesijného rozvoja svojich zamestnancov. Je potrebné vedieť, že business centrá na Slovensku prakticky nevlastnia žiadny majetok, priemerne 85-90 % ich operačných nákladov tvoria mzdové náklady. Rozvoj zamestnancov je pre centrá prioritou, preto im okrem profesijnej podpory poskytujú aj podporu v oblasti fyzického a duševného zdravia.

NXT: Je Slovensko ešte konkurencie­schopné z hľadiska kvality pracovnej sily a celkových nákladov CPS v porovnaní inými krajinami?

Peter Rusiňák:  Slovensko je aj naďalej z pohľadu zahraničných investorov považované za strategickú lokalitu v rámci strednej a východnej Európy, ale je pravda, že už niekoľko rokov za sebou stráca svoju konkurencieschopnú pozíciu na globálnej scéne, čo o.i. potvrdzujú aj tzv. Ease of Doing Business Index či Správa o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Index) z dielne Svetového ekonomického fóra (WEF). Slovensko je vnímané ako kultúrne bohatá krajina s dobrou jazykovou vybavenosťou, s vysokokvalifikovanou pracovnou silou a ochotou na mobilitu zamestnancov. Vzhľadom na polohu našej krajiny je výhodou aj časové pásmo, vďaka ktorému biznis centrá zo Slovenska vedia poskytovať podporu pre americké, ale aj ázijské trhy. Je potrebné vziať do úvahy, že rozhodnutia globálnych spoločností o investícii podliehajú komplexným analýzam zohľadňujúcim ekonomickú, politickú a menovú stabilitu, transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho prostredia, daňové a odvodové zaťaženie podnikateľského sektora a zamestnancov, flexibilitu Zákonníka práce, celkovú reguláciu, obmedzenia spojené s ochranou osobných údajov, celkové náklady práce, dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily vrátane jazykových zručností, prístup na lokálne, regionálne alebo globálne trhy, prípadne obchodný model danej spoločnosti. Investori vnímajú jednotlivé krajiny aj optikou podpory lokálnych inovačných ekosystémov, ktoré generujú nové zaujímavé firmy, talenty a budujú imidž štátu. Takmer všetky biznis centrá na Slovensku sú dcérskymi spoločnosťami globálnych koncernov a interne prirodzene „súperia” o kvalitu a kvantitu pracovných pozícií, ktoré sú v danej lokalite otvorené. Týmito súpermi sú aj ďalšie lokality z regiónu strednej a východnej Európy, krajiny juhovýchodnej Ázie či Latinskej Ameriky.

NXT: Aký je prínos CPS pre ekonomiku SR?

Peter Rusiňák: V jednoduchosti povedané – prínos centier pre ekonomiku SR je väčší ako by človek na prvý pohľad očakával. Odvetvie hospodárstva s takmer 40 000 vysokokvalifikovanými expertmi s priemerným hrubým mesačným platom presahujúcim 2 400 € je najstabilnejším sektorom našej ekonomiky. Len členské spoločnosti ­AmCham BSCF so svojimi zamestnancami za rok 2022 odviedli do štátneho rozpočtu SR viac ako 750 mil. € na odvodoch a daniach, a ak v k týmto údajom prirátame vyše 1,1 mld. € na mzdových výdavkoch, zistíme, že ide o tretie najväčšie odvetvie národného hospodárstva, čo sa týka príspevkov do štátneho rozpočtu, po automobilovom a elektrotechnickom priemysle.

NXT: Aké typy pozícií v CPS na Slovensku existujú a prečo by sa o ne mali uchádzači zaujímať?

Peter Rusiňák: Aktuálne na slovenskom trhu pôsobí asi 65 centier a celkovo v nich pracuje zhruba 40 000 ľudí. Sektor od svojho vzniku kontinuálne rastie v počte svojich zamestnancov, dnes v ňom pôsobí mnoho expertov na IT, financie a účtovníctvo, služby zákazníkom, inžinierstvo, marketing, obstarávanie či oblasť ľudských zdrojov. V minulosti sektor medziročne rástol aj viac ako dvojciferným tempom. Sme hrdí, že aj v priebehu oboch pandemických rokov sme kontinuálne rástli a sme naďalej najodolnejším hospodárskym odvetvím slovenskej ekonomiky. Plno funkčný hybridný model práce, ktorý do tejto chvíle implementovalo 9 z 10 centier na Slovensku, podporuje ich strategické ciele v tomto ohľade – byť odolným, stabilným a efektívnym partnerom svojich materských spoločností, podporujúcim jadro biznisu.

Ďakujeme za rozhovor.

 Za Nextech sa zhováral Martin Drobný.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať