CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Spoločnosť SAP oznámila výsledky za prvý štvrťrok 2017

Tlačové správy
0

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok 2017.

Finančné ukazovatele
Prvý štvrťrok 2017
Prudký rozmach cloudu pokračoval aj v prvom štvrťroku. Nové objednávky cloudu v prvom štvrťroku vzrástli o 49 % (44 % pri fixnom menovom kurze) a dosiahli sumu 215 miliónov eur. Predplatné cloudu a podpora, účtovaná podľa IFRS štandardov, narástla medziročne o 34 % na 905 miliónov eur. Predplatné cloudu a podpora, účtované podľa non-IFRS štandardov, narástli medziročne o 34 % (o 30 % pri fixnom menovom kurze) na 906 miliónov eur. Príjmy zo softvéru, účtované podľa IFRS štandardov, narástli medziročne o 13 % na 691 miliónov eur. Nové objednávky cloudových a softvérových licencií narástli v prvom štvrťroku medziročne o vyše 30 %. Príjmy z cloudu a softvéru, účtované podľa IFRS štandardov, dosiahli sumu 4,33 miliardy eur, čo zodpovedá 12 % nárastu (9 % non-IFRS a fixný menový kurz). Celkovo zodpovedali príjmy z predplatného cloudu a podpory a príjmy zo softvérovej podpory 69 percentám celkových príjmov.

Prevádzkový zisk podľa IFRS štandardov klesol o 17 % na 673 miliónov eur. Prevádzkový zisk podľa non-IFRS štandardov vzrástol o 8 % na 1,2 miliardy eur (2 % pri fixnom menovom kurze). Zisk na akciu podľa IFRS štandardov klesol o 9 % na 0,43 eura. Zisk na akciu podľa non-IFRS štandardov vzrástol o 15 % na 0,73 eura. Prevádzkový zisk a zisk na akciu podľa IFRS štandardov ovplyvnil najmä nárast výdavkov na akciové kompenzácie. Tie poznačil silný vývoj cien akcií SAP a nárast účasti zamestnancov. Do nedávneho akciového programu OWN SAP sa zapojilo takmer 65 % zamestnancov SAP.

Prevádzkový cash flow dosiahol 2,87 miliardy eur, čo je 16 % medziročný nárast. Voľný cash flow vzrástol medziročne o 12 % na 2,58 miliardy.

SAP S/4 HANA
Počet zákazníkov SAP S/4 HANA vzrástol na 5 800. V prvom štvrťroku pribudlo 400 zákazníkov, z čoho takmer polovica boli úplne noví zákazníci.

Manažment ľudského kapitálu
Riešeniami SuccessFactors a Fieldglass ponúka SAP úplný manažment pracovnej sily, či už trvalej alebo dočasnej. Obe riešenia sú lokalizované do viac ako 40 jazykov a pre vyše 80 krajín. Špičkové analytické spoločnosti nedávno udelili riešeniu SuccessFactors najvyššie ohodnotenie v kategórii Cloud HCM pre Core HR a Talent Management pre globálne organizácie s viac ako 5 000 zamestnancami. Riešenie SuccessFactors EmployeeCentral, jadro ponuky HCM, malo ku koncu prvého štvrťroka takmer 1 700 zákazníkov.

Zapojenie zákazníkov a obchod
Špičkoví analytici nedávno označili riešenie SAP hybris za lídra v oblasti B2C a B2B Digital Commerce a Multichannel Marketing Campaign Management. Riešenia pre zapojenie zákazníkov a obchod znova zaznamenali silný dvojciferný rast príjmov z predplatného cloudu a podpory, ako aj dvojciferný rast v príjmoch zo softvéru.

Obchodné siete
V sieti SAP Ariba zobchoduje ročne viac ako 2,7 milióna spoločností vo vyše 180 krajinách vyše 900 miliárd dolárov v tovare a službách. Concur pomáha viac ako 47 miliónom koncových používateľov bez námahy spracovať svoje cestovné a iné výdavky. S riešením SAP Fieldglass zákazníci manažujú viac ako 3,3 milióna flexibilných zamestnancov v približne 140 krajinách. Príjmy z predplatného cloudu a podpory v segmente obchodných sietí v prvom štvrťroku narástli o 24 %.

Regionálne výsledky
V regióne EMEA vzrástli príjmy z cloudu a softvéru o 10 % (IFRS). Príjmy z predplatného cloudu a podpory narástli o 43 % (IFRS), pričom mimoriadne silný štvrťrok zaznamenalo najmä Nemecko, Francúzsko a Taliansko. V Južnej Afrike a Holandsku SAP zaznamenal trojciferný rast v príjmoch zo softvéru.

Výhľad na rok 2017
Spoločnosť ponúka nasledovný výhľad na rok 2017:

  • na základe pokračujúceho silného tempa rastu v cloude očakáva, že príjmy z predplatného cloudu a podpory účtované podľa non-IFRS štandardov pri fixnom menovom kurze sa budú pohybovať od 3,8 miliardy eur do 4,00 miliardy eur (2016: 2,99 miliardy). Horný limit tohto intervalu predstavuje mieru rastu 34 % pri fixnom menovom kurze.
  • spoločnosť očakáva nárast príjmov z cloudu a softvéru za celý rok 2017 o 6 až 8 % pri fixnom menovom kurze (2016: 18,43 miliardy)
  • spoločnosť očakáva celkové príjmy za celý rok 2017 pri fixnom menovom kurze v rozmedzí 23,2 miliardy eur až 23,6 miliardy eur (2016: 22,07 miliardy)
  • SAP očakáva prevádzkový zisk za celý rok 2017 pri fixnom menovom kurze v rozmedzí 6,8 miliardy eur až 7,00 miliardy eur

Hoci výhľad na celý rok 2017 počíta s fixným menovým kurzom, očakáva sa, že čísla, založené na skutočných kurzoch budú ovplyvnené pohybmi menových kurzov. Ak kurzy zostanú po zvyšok roka na priemere dosiahnutom v marci, spoločnosť očakáva, že mieru rastu príjmov z cloudu a softvéru, účtovaných podľa non-IFRS štandardov, ako aj mieru rastu prevádzkového zisku, účtovaného podľa non-IFRS štandardov, kurzy ovplyvnia v druhom štvrťroku pozitívne v rozsahu 2 - 5 percentuálnych bodov. Pre celý rok sa očakáva pozitívny vplyv v rozsahu 1 až 4 percentuálne body.

SAP

Všetky autorove články
SAP

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať