ASUS_122021 ASUS_122021 ASUS_122021

Trendy v riešeniach ERP

0
Podnikové informačné systémy musia operatívne reagovať na požiadavky dynamického biznisu, nové obchodné modely aj výkyvy trhu. Klasické špecializované  ERP riešenia však týmto požiadavkám a požiadavke na mobilitu vyhovieť nedokážu. Východiskom je nový trend nazývaný postmoderné ERP na báze flexibilných cloudových technológií.

Migrácia do cloudu napreduje očakávaným tempom, no nie všetko je možné migrovať a ani cloudové riešenia nie sú automaticky zárukou úspechu. Klasické ERP systémy využívajúce klient-server architektúru hostované vo firemných serverovniach začínajú narážať na strop výpočtovej kapacity a zvyšovanie výkonu pomocou horizontálneho, alebo vertikálneho škálovania. Hlavným dôvodom exponenciálneho rastu požiadaviek ERP systémov na výpočtovú kapacitu sú veľké dáta heterogénneho charakteru a požiadavky na ich analýzu v reálnom čase.

Nová vlna ERP systémov využívajúcich in-memory computing umožňuje firmám analyzovať činnosti a procesy na základe obrovského množstva podrobných informácií v čase, keď tieto činnosti ešte prebiehajú. Prevádzkové dáta sa zachytávajú do pamäte v čase ich vzniku a tu sa aj spracujú a analyzujú.  Môžu okamžite skúmať a analyzovať všetky svoje transakčné a analytické údaje prakticky z akéhokoľvek zdroja dát v reálnom čase. Navyše tieto systémy zvládnu aj v súčasnosti nevyhnutnú analýzu údajov zo zdrojov mimo firmy, napríklad zo sociálnych sietí, ktoré sú heterogénne a neštruktúrované.  Klasické ERP aplikácie využívajú na spracovanie transakcií normalizované relačné databázové architektúry. Táto architektúra dobre vyhovuje pre jednoduché dopyty a transakčné spracovanie v reálnom čase, no príliš sa nehodí pre komplexné analýzy, ktoré si vyžadujú vytváranie veľkého množstva agregovaných  súhrnov. To viedlo k vývoju aplikácii, ktoré vykonávajú komplexné analýzy mimo transakčné ERP prostredia a pracujú s využitím časových snímok. Takéto spracovanie nazývame hybridné transakčne  analytické (HTAP).

Výkonné servery a rýchle úložné riešenia umožňujú nielen zrýchliť existujúce systémy, ale taktiež využívať najmodernejšie riešenia umožňujúce spracovanie neštruktúrovaných údajov z IoT systémov a analyzovať ich s využitím neurónových sietí a iných mechanizmov strojového učenia a umelej inteligencie. Takéto servery sú však veľmi drahé, takže kúpiť ich s tým, že budú využívané iba nárazovo je veľký luxus. Riešením je využiť ERP v cloude, kde si môžete prenajať toľko výpočtovej a úložnej kapacity, koľko potrebujete a len na nevyhnutne potrebný čas. Tieto riešenia sú zo strany zákazníkov prijímané veľmi pozitívne, nakoľko znamenanú nulové, alebo takmer nulové investičné náklady a nižšie prevádzkové náklady v porovnaní s tradičnou infraštruktúrou a tradičnými modelmi licencovania.

Dodávatelia ERP riešení sa v pripravovaných produktoch zameriavajú na čoraz populárnejšie hybridné infraštruktúry a snažia sa, aby v budúcnosti boli tieto systémy pripravené reagovať na požiadavky zákazníkov smerované k multicloudovým riešeniam pri ktorých by zákazník nebol natoľko závislý od poskytovateľa služby ako je to pri súčasných modeloch.

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať