SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Bezpečnosť oddelených sietí

Bezpečnosť
0
Fyzické oddelenie počítačovej siete je jedno z možných riešení, ako zabezpečiť veľmi citlivé siete. Oddelené siete využívajú prevažne bezpečnostné zložky. Nájdeme ich zvyčajne v armáde, policajných zložkách či tajných službách. No aj celý rad komerčných organizácií disponuje takýmito sieťami. Ide napríklad o siete v priemyselných podnikoch, kde riadia počítače výrobný proces. Základná myšlienka je oddeliť firemnú sieť alebo jej časť od internetu tak, aby nebolo možné komunikovať akýmkoľvek spôsobom priamo. Na prvý pohľad je to ideálne riešenie na dosiahnutie bezpečnosti dát na takejto sieti. Je to však naozaj tak, že dáta v oddelených sieťach sú bezpečné? Aj oddelené siete môžu byť napadnuté, ak sa nedodrží množstvo zásad týkajúcich sa používania a zabezpečenia takejto siete. Aj tu sa ukazuje, že bezpečnosť sa netýka len jedného komponentu, ale o celého radu vrstiev, ktoré v konečnom dôsledku rozhodujú o bezpečnosti. Pozrime sa preto na niektoré zásadné požiadavky na oddelenú sieť, ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať