SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

ČR: Nový Veeam Recovery to Microsoft Azure je rýchle a cenovo dostupné riešenie pre zabezpečenie kontinuity podnikania

Tlačové správy
0

Veeam Software, inovativní poskytovatel řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), oznámil okamžitou dostupnost Veeam Recovery to Microsoft Azure with Veeam PN (Powered Network). Toto nové, na míru připravené řešení zajišťuje kontinuitu podnikání, je velmi rychlé a jednoduše nasaditelné, snadno použitelné i cenově dostupné. Jeho součástí je také nový zdarma dostupný produkt Veeam PN. Jde o odlehčené řešení pro softwarově definovanou síťovou infrastrukturu, které eliminuje obtíže spojené se zprovozněním virtuálních privátních sítí a zjednodušuje nastavení sítě při vytváření špičkového umístění pro obnovu v prostředí Microsoft Azure.

Firmy se spoléhají na to, že IT oddělení mají plán pro udržení provozu v případě výpadků či nějaké katastrofy. Ačkoli podle analytické firmy Gartner neexistuje žádná univerzální odpověď na otázku, jak moc prostoje ovlivní samotné podnikání, aktuální průzkumy ukazují, že průměrný podnik odhaduje negativní dopady v přibližné výši 5 600 amerických dolarů za každou minutu neplánovaného výpadku svých primárních systémů[1]. To znamená více než 300 000 dolarů za hodinu. Bohužel mnohé podniky považují zálohování a obnovu za něco nepodstatného, nedůležitého. Důvody jsou v zásadě dva – velmi vysoké náklady spojené se správou a podporou vzdáleného umístění pro obnovu (tedy lokality, která obsahuje zrcadlené systémy včetně hardware a software) a extrémní věcná i časová náročnost samotného zálohování a obnovy.

Veeam Recovery to Microsoft Azure představuje snadno použitelný, vysoce bezpečný nástroj pro obnovu on-premise systémů do prostředí veřejného cloudu. Díky Veeam Availability Suite lze automaticky zprovoznit instanci cloudu v Azure a bezpečně propojit firmu se zákazníky, partnery i zaměstnanci bez ohledu na jejich fyzickou lokalitu a bez nákladů na redundantní záložní systém. Veeam Recovery to Microsoft Azure je tedy ucelené, na klíč připravené řešení umožňující obnovu záloh vytvořených produkty značky Veeam do prostředí cloudu. Užitnou hodnotu této novinky zvyšuje i Veeam PN, který celkově zjednodušuje vytváření a používání umístění pro obnovu v prostředí Microsoft Azure. Díky tomuto odlehčenému řešení pro softwarově definované nastavení sítě je konfigurace sítového prostředí mnohem jednodušší a odpadá příprava složité virtuální privátní sítě. Nové řešení nabízí kompletní obnovu dat založenou na cloudu a pomáhá tak organizacím překonávat obtíže spojené s vysokými počátečními investicemi a problémy, které jsou typické pro vybudování a správu vzdáleného umístění pro zotavení po havárii.

SAMSUNG 07M Advertisement

“Minulý rok jsme napříč celým světem čelili řadě přírodních katastrof, od hurikánů a požárů až po zemětřesení a povodně,“ řekl Danny Allan, viceprezident pro produktové strategie společnosti Veeam. “Ale přestože organizace věděly, že se musí připravit na všechny typy selhání, příprava redundantního umístění se pro mnohé z nich ukázala jako příliš nákladná. Díky řešení Veeam Recovery to Microsoft Azure mohou být vrcholoví manažeři klidní, ví totiž, že pokud k nějaké havárii dojde, IT potřeby jejich organizací budou v prostředí veřejného cloudu i nadále zajištěné. Bez vysokých nákladů i nadmíry energie věnované informačním technologiím.“

Řešení Veeam Recovery to Microsoft Azure s Veeam PN je navržené tak, aby zjednodušilo nastavení umístění pro obnovu v prostředí Microsoft Azure, a to zejména usnadněním zprovoznění virtuálních privátních sítí. Nové řešení nabízí kompletní obnovu dat založenou na cloudu a pomáhá tak organizacím překonávat obtíže spojené s vysokými počátečními investicemi a problémy, které jsou typické pro vybudování a správu vzdáleného umístění pro zotavení po havárii. Veeam Recovery to Microsoft Azure je určený pro firmy všech velikostí včetně poskytovatelů služeb a přináší bezproblémové bezpečné síťové propojení mezi tradičními on-premise a cloudovými IT zdroji ve službě Azure. Organizace tak mají k dispozici nástroj, který zajistí snadno použitelnou a plně automatizovanou síťovou konektivitu mezi dvěma umístěními. Pro více informací navštivte stránku Veeam Recovery to Microsoft Azure and Veeam PN.

Podpůrná vyjádření „Veeam je jedním z našich nejvýznamnějších globálních partnerů. Důvodem jsou jeho skvělá řešení, jakým je i nové Veeam Recovery to Microsoft Azure, které ještě více zjednoduší využívání platformy Microsoft Azure jako místa pro obnovu virtuálních i fyzických systémů,“ uvedl Tad Brockway, ředitel pro službu Microsoft Azure Storage ve společnosti Microsoft.

“Organizace napříč mnoha různými odvětvími chtějí více využívat dnešní škálovatelné cloudové služby, a to včetně těch dostupných na vyžádání, které by jim umožnily robustnější a nákladově efektivnější obnovu. Často ale bohužel naráží na problémy spojené se vzájemnou koordinací jednotlivých kroků – včetně konfigurace síťové infrastruktury – nutných pro prvotní oživení své představy i pro její dlouhodobé udržení v praxi. Díky řešením jako Veeam Powered Network mohou organizace dosáhnout na všechny výhody využívání veřejného cloudu coby prostředku pro obnovu mnohem snadněji a rychleji,“ konstatoval Rick Villars, viceprezident pro výzkum v oblasti datových center a cloudů ve společnosti IDC.

“Schopnost obnovit zálohy pořízené produkty značky Veeam přímo do prostředí Microsoft Azure nám umožňuje využívat tuto cloudovou platformu jako jakékoli jiné datové centrum pro zotavení po havárii. Zajištění nepřetržitého provozu našeho výrobního informačního systému v režimu 24.7.365 je tak pro nás ještě jednoduší,“ řekl Arnold Keizer, systémový administrátor skupiny Avebe.

Další informace naleznete na stránkách veeam.com/cz.


[1] BLAIR, Ron. Three Moves for CIOs to Lower Business Costs with Cloud. Výzkumná zpráva. Gartner Inc., 24. březen 2017.

PRAM Consulting s.r.o.

Všetky autorove články
Veeam Microsoft siet virtual IT firma Gartner

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať