SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

ESET získal vysoké skóre v AV-Comparatives hodnotení firemných bezpečnostných riešení

Tlačové správy
0

Bezpečnostná spoločnosť ESET získala za svoj firemný balík riešení ESET Endpoint Protection Advanced Cloud vysoké skóre v hodnotení nezávislej testovacej organizácie AV-Comparatives. Táto organizácia využíva na tvorbu presných testov imitujúcich reálne podmienky jednu z najväčších kolekcií vzoriek škodlivého kódu na svete. V Business Security teste za prvý polrok 2020 použila na hodnotenie 19 bezpečnostných výrobcov sériu hodnotení zameraných na ochranu v reálnom svete, ochranu pred škodlivým kódom a test zameraný na výkon.

„Ak zvážime a zhrnieme pozície dosiahnuté vo všetkých konkrétnych testoch a výsledné číslo vezmeme ako ukazovateľ celkového výsledku, potom dosiahol ESET najlepší výsledok a to s veľkou rezervou,“ vysvetľuje Jiří Kropáč, vedúci detekčných laboratórií spoločnosti ESET.

Test ochrany v reálnom svete

Test AV-Comparatives Real-World Protection test napodobňuje online útoky škodlivého kódu, s ktorými sa môže stretnúť bežný firemný používateľ pri surfovaní po internete. Vo svojom poslednom vydaní tento test pozostával zo 767 testovacích prípadov obsahujúcich URL adresy smerujúce priamo na spustiteľné súbory škodlivého kódu. Počet nesprávne odchytených vzoriek sa pohyboval od nuly po 27, pričom priemer bol šesť. Počet falošných poplachov sa pohyboval od nuly do 41. ESET Endpoint Protection Advanced Cloud a ESET Cloud Administrator neodchytili správne len tri vzorky škodlivého kódu a zároveň nespustil žiaden falošný poplach.

Test ochrany pred škodlivým kódom

Test ochrany pred škodlivým kódom berie do úvahy skôr scenár, pri ktorom sa škodlivý kód nachádza už na disku, prípadne vstupuje do testovacieho systému inou cestou, než priamo z internetu. V tomto teste patril ESET do skupiny štyroch výrobcov s 99,9 percentnou mierou ochrany pred škodlivým kódom, mal druhé najlepšie skóre a opäť nespustil žiaden falošný poplach.

Test výkonu

Referenčnou hodnotou testu výkonu bol uznávaný PC Mark. Testovaciemu zariadeniu bez nainštalovaného bezpečnostného softvéru bolo pridelené skóre PC Mark 100 bodov. Skóre v tomto teste sa pohybovalo medzi 98,9 a 92,5 bodmi a ESET Endpoint Security bol podľa testu druhým najľahším bezpečnostným riešením so skóre 98,7 bodu.

Falošné poplachy

ESET nespustil v žiadnom teste falošný poplach. Ako uvádza správa, falošné poplachy môžu spôsobiť rovnaké problémy ako skutočná infekcia a vyhnúť sa im je preto dôležitým prvkom každého bezpečnostného riešenia. AV-Comparatives vykonala rozsiahle testy falošných poplachov ako súčasť testu ochrany pred škodlivým kódom a taktiež počas Real-World Protection testu.

„Uznanie pre ESET od AV-Comparatives je dôkazom našej oddanosti zákazníkom a nášho prísľubu vždy poskytovať tie najlepšie riešenia v oblasti IT bezpečnosti. Sme hrdí na to, že sme počas testov dosiahli vynikajúce výsledky. Sme presvedčení, že je to dôsledkom starostlivého návrhu a vyváženia všetkých parametrov v našej technológii, vďaka čomu poskytujeme riešenie s nízkym dopadom na systém, ktoré minimalizuje falošné poplachy a zároveň poskytuje vysokú ochranu. Teší nás, že prístup ESETu je úspešný nielen v reálnom svete ale aj v testoch,“ dodáva Kropáč.

Viac informácií nájdete v správe AV-Comparatives Business Security Test 2020 (marec – jún).

ESET

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať