SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

NAS od Synology pre nadšencov, podnikateľov, malé firmy a tímy

Technológie
0
Motto: Sú len dva typy podnikateľov pracujúcich s údajmi. Tí, ktorí zálohujú, a tí, ktorí budú zálohovať. Aj malé firmy, živnosti a slobodné povolania často potrebujú ukladať veľké množstvo údajov. Paralelne so súčasným trendom ukladania údajov do cloudu narastajú požiadavky na úložný priestor, predovšetkým v súvislosti s multimédiami vo vysokom rozlíšení, či už je to multimediálna tvorba, alebo údaje z monitorovacích kamier, ako aj s „veľkými dátami“, teda údajmi z rôznych typov senzorov. Tieto dva trendy sú však protichodné, pretože ukladanie veľkých objemov do úložných priestorov v službách poskytovateľov verejného cloudu je veľmi nákladné. Problém je aj s prenosovou kapacitou a s ňou súvisiacou operatívnosťou prístupu k údajom. Cloudové úložné priestory majú síce veľa výhod, predovšetkým čo sa týka bezpečnosti a spoľahlivosti, ale pri vyšších nárokoch na kapacitu sú drahé a časté presúvanie údajov zaťažuje sieťové pripojenie. Riešením je bezpečný a spoľahlivý priestor s dostatoč ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
NAS Synology Cloud firma disk

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať