SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

Najčastejšie mýty o kybernetickej bezpečnosti v kritickej infraštruktúre

0
Kritická infraštruktúra je definovaná* ako zložka, systém alebo ich časť, ktorá je nevyhnutná na zachovanie základných funkcií spoločnosti, zdravia, ochrany, bezpečnosti, kvality života obyvateľov z ekonomického a sociálneho hľadiska a ktorej narušenie alebo zničenie by malo závažné dôsledky v štáte z dôvodu nemožnosti zachovať tieto funkcie. Významný podiel na kritickej infraštruktúre majú systémy riadenia výrobných procesov, v angličtine operational technology (skratka OT). Najväčší segment v rámci OT sú industrial control systems (ICS), ktoré sa používajú na monitorovanie, riadenie, kontrolu a reguláciu automatizovaných priemyselných procesov. Toto môže byť napríklad eskalátor v obchodnom centre, ovládacie ventily v rafinérii, regulácia spotreby energie v rámci elektrickej rozvodnej siete alebo poplach z informačného a riadiaceho systému budovy. Pod pojem ICS spadá niekoľko typov riadiacich systémov, ale všetky majú spoločnú charakteristiku. Ich cieľom je zabezpečiť vysokú dostupno ... Zobrazit Galériu