SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

PLC Siemens LOGO - RS klopný obvod a funkcie oneskorenia

Mikrokontroléry
0

Po predstavení základných logických funkcií ako je negácia, logický súčin, logický súčet, exkluzívny logický súčet sa zameriame na špeciálne funkcie. V tomto prípade je lepšie raz vidieť ako trikrát čítať, takže video ukazuje funkciu RS klopného obvodu, čiže samoprídržného relé, pulzného prúdového relé, oneskoreného zapnutia a vypnutia, oneskoreného zapnutia s pamäťou, impulzného relé a hranou spúšťaného impulzného relé. Medzi špeciálne funkcie (SF) patria:  oneskorené zapnutie a vypnutie v rôznych variantoch, keď na vstupe sa spracuje impulz, alebo trvalá hodnota, impulzné relé, relé spúšťané hranou, asynchrónny impulzový generátor, náhodný generátor, schodišťový spínač, komfortný spínač, týždenné a ročné spínacie hodiny, dopredný a spätný čítač, počítadlo prevádzkových hodín, porovnávanie frekvencie, analógový komparátor, spínač, zosilňovač, sledovač, rozdielový spínač, či analógový filter, samodržné relé (RS klopný obvod),  impulzné prúdové relé, výpis textovej správy, programovateľné tlačidlo, posuvný register, astronomické hodiny, ktoré  spínajú výstup medzi západom slnka a východom v danej lokalite, stopky, a taktiež funkcie typu maximum/minimum, priemerná hodnota.

Predchádzajúce časti: 

PLC - Prístup cez webové rozhranie k riadiacej jednotke Siemens LOGO

PLC - programovanie Siemens Simatic S7-1200

PLC Siemens SIMATIC S7-1200

PLC – realizácia základných logických funkcií

PLC v Smarthome - pripojenie 1-wire senzorov k UniPi Axon M205

PLC – príklady pre smarthome automatizáciu s riadiacou jednotkou UniPi Axon M205

PLC – prípravky na testovanie a simulovanie vstupov a výstupov

PLC – príklady pre smarthome automatizáciu II.

PLC – príklady pre smarthome automatizáciu I.

Riadiaca jednotka UniPi Axon M205

Programovanie PLC – Siemens Logo! analógové vstupy a funkcie

PLC – programovanie riadiacej jednotky Siemens Logo! vo vývojovom prostredí

PLC Siemens Logo! pre domácu a malú firemnú automatizáciu, programovanie pomocou tlačidiel

PLC – spoľahlivé počítače pre priemyselnú či hobby automatizáciu aj pre inteligentné domy

Seriál pripravujeme v spolupráci s občianskym združením Technoland.

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
PLC Siemens LOGO priemyselná automatizácia

Pridať komentár