SAMSUNG_082023 Advertisement SAMSUNG_082023 Advertisement SAMSUNG_082023 Advertisement

PLC Siemens LOGO - RS klopný obvod a funkcie oneskorenia

Mikrokontroléry
0
Po predstavení základných logických funkcií ako je negácia, logický súčin, logický súčet, exkluzívny logický súčet sa zameriame na špeciálne funkcie. V tomto prípade je lepšie raz vidieť ako trikrát čítať, takže video ukazuje funkciu RS klopného obvodu, čiže samoprídržného relé, pulzného prúdového relé, oneskoreného zapnutia a vypnutia, oneskoreného zapnutia s pamäťou, impulzného relé a hranou spúšťaného impulzného relé.   Medzi špeciálne funkcie (SF) patria:  oneskorené zapnutie a vypnutie v rôznych variantoch, keď na vstupe sa spracuje impulz, alebo trvalá hodnota, impulzné relé, relé spúšťané hranou, asynchrónny impulzový generátor, náhodný generátor, schodišťový spínač, komfortný spínač, týždenné a ročné spínacie hodiny, dopredný a spätný čítač, počítadlo prevádzkových ...

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
PLC Siemens LOGO priemyselná automatizácia